Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Hirurgija - Srpski medicinski časopis Lekarske komore

Ezofagealni, gastrični, kolorektalni, pankreatični, hepatocelularni karcinomi i holangiokarcinomi u Severnoj Makedoniji: serija pacijenata lečenih na Univerzitetskoj klinici, između 2015. i 2019. godine

UVOD Globalno opterećenje društva gastrointestinalnim kancerima (GIK) raste. Želudac, debelo crevo i jetra su među pet najčešćih lokalizacija gastrointestinalnih karcinoma kod muškaraca i žena širom sveta [1,2,3]. Incidencija GIK-a pokazuje značajne geografske varijacije, pri čemu je incidencija...

Hirurgija perifernog nervnog sistema – multidisciplinarni pristup

Urednik: Lukas RasulićIzdavač: Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, JP Zavoda za udžbenike i Udruženja neurohirurga Srbije, Beograd, 2020ISNB 978-86-80922-608-02-7 Informacije Ključne reči: HIRURGIJA PERIFERNOG NERVNOG SISTEMA – MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP, urednika prof....

Intraoperativni ultrazvuk u lokalizovanju nepalpabilnih lezija dojke

UVOD Primena intraoperativnog ultrazvuka u hirurgiji tumora dojke je relativno nov pristup u ovoj oblasti onkološke hirurgije, sa još uvek nedovoljno precizno definisanim principima tehnike izvođenja. U kliničku praksu je uveden kao tehnika lokalizovanja nepalpabilnih tumora [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],...

Komplikacije nakon dezartikulacije kuka i hemipelvektomije

UVOD Dezartikulacija kuka i hemipelvektomija su hirurške tehnike amputacije noge kroz zglob kuka ili kroz karličnu kost, što uključuje uklanjanje acetabuluma zajedno sa ostatkom noge. Obe spadaju među najradikalnije hirurške intervencije, ne samo u ortopediji već i u hirurgiji uopšte [1]. Najčešće...

Laparoskopsko lečenje proste džinovske ciste u jetri

UVOD Ciste u jetri su, po pravilu, solitarne neparazitske lezije jetre, poznate i kao proste ciste u jetri. Poreklo prostih cista u jetri još uvek nije poznato, ali se čini da su urođene. Ove ciste su izuzetno retke [1,2]. Takođe su obično bez kliničkih simptoma. Izuzetno velike, džinovske ciste...

Odsustvo celijačnog trunkusa: prikaz slučaja

UVOD Celijačni trunkus (celijačno stablo; truncus coeliacus; CT) ili Halerov tripus (tripus Halleri), odvaja se kao prva neparna bočna visceralna grana trbušne aorte. On vaskularizuje sve trbušne organe smeštene u nadmezokoličnom spratu trbušne duplje – trbušni deo jednjaka, želudac i deo dvanaestopalačnog...

Osteoartritis, osteoartroza i osteoartropatija – koja je razlika?

UVOD Osteoartritis (ili samo artritis), osteoartroza (artroza) i osteoartropatija (artropatija) su vrlo česta stanja sa kojom se većina ortopedskih hirurga, reumatologa i lekara drugih specijalnosti susreću svakodnevno. Uobičajena je upotreba sva tri termina, često bez jasne slike zašto se neki od...

Prednosti point-of-care metoda u perioperativnoj kontroli krvarenja

UVOD Perioperativna kontrola krvarenja je kompleksan zadatak koji ima značajan uticaj na ishod operativnog zahvata. Kontrola faktora koagulacije i hemostaze je jedan od najznačajnijih zadataka anesteziologa, hirurga, transfuziologa, hematologa, ali i lekara drugih specijalnosti. Većina poremećaja...

Prelom vrata talusa: pregled kliničkih karakteristika i metoda lečenja

UVOD Talus prenosi težinu celog tela na stopalo i zbog toga predstavlja važan faktor stabilnosti i posture. Mehanizam preloma talusa je uglavnom pad sa visine ili deceleraciona povreda sa stopalom u dorzifleksiji [1,2]. Prelomi vrata talusa su posebno važni zbog specifične retrogradne vaskularizacije,...

Principi lečenja preloma karlice kod politraumatizovanih pacijenata

UVOD Lečenje preloma karlice predstavlja jedan od najvećih izazova u ortopedskoj hirurgiji i traumatologiji. Ovi prelomi nastaju usled dejstva jake sile, i to u saobraćajnim udesima (60%), prilikom pada sa visine (30%), kao i pri ustrelnim i industrijskim nezgodama [1]. Kod manjeg broja starijih...

Situs inversus totalis: pogled na sliku u ogledalu

UVOD Terminološki izraz „situs“ u medicinskoj literaturi podrazumeva položaj srca, odnosno pretkomora srca i unutrašnjih organa u telu [1]. Ovaj koncept se odnosi i na konfiguraciju asimetrične anatomske strukture kod pojedinca, a postoje tri moguća oblika: situs solitus (normalna anatomija), situs...

Spontana resorpcija velike torakalne diskus hernije: prikaz slučaja

UVOD Hernijacija torakalnog diska je retko stanje, koje čini 0,1 - 3,0% svih diskus hernija, a koje može zahtevati kompleksno hirurško lečenje [1,2]. Procenjuje se da je incidencija simptomatske hernijacije torakalnog diska između 1 na 1.000 i 1 na 1.000.000 slučajeva godišnje. Oko 75% svih hernijacija...

Spontani retroperitonealni hematom kod pacijenta obolelog od KOVID-19 infekcije

UVOD Od početka pandemije SARS-KoV-2 virusa, 12. decembra 2019. godine, do današnjeg dana, bolest KOVID-19 je pokazala mnogo različitih kliničkih manifestacija. Respiratorni simptomi i groznica su česti kod većine pacijenata sa virusom SARS-KoV-2. Međutim, mogu biti uključeni i drugi sistemi [1].Poznato...

Uticaj tajminga operacije preloma kuka na krajnji ishod lečenja

UVOD Incidencija preloma kuka pokazuje trend porasta na globalnom nivou, zahvaljujući sve dužem životnom veku. Procenjeno je da će do 2050. godine dostići broj od 6,26 miliona slučajeva godišnje, što je ogroman porast u odnosu na 1,6 miliona slučajeva godišnje, zabeležen 1990. godine [1]. Procenjeno...

Zanimljiv slučaj koronarno-kameralne fistule sa anginom pektoris

UVOD Koronarno-kameralna fistula (KKF) predstavlja anomalnu vezu između koronarne arterije i srčane komore. Većina KKF-a se otkrije slučajno tokom angiografske evaluacije koronarnih vaskularnih poremećaja. Nekada se smatralo da je koronarno-kameralna fistula, koju je prvi put opisao Krause, 1865....

© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh