Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Uputstvo recenzentima

Uredništvo utvrđuje kriterijume na osnovu kojih se biraju recenzenti, a zatim sačinjava Listu recenzenata. Lista recenzenata sadrži imena, afilijacije i zvanja svih recenzenata, dužinu recenziranja, kao i najmanje dve oblasti iz kojih žele da recenziraju radove. Za jednu recenziju odgovorni su članovi Uređivačkog odbora, a za drugu renomirani domaći ili strani stručnjaci koji nisu članovi Uređivačkog odbora. Lista recenzenata se jednom godišnje objavljuje u Časopisu. Svakom recenzentu elektronski se šalje sertifikat o urađenoj recenziji i u njemu se navodi da je za recenziju rada iz neindeksiranog domaćeg časopisa dobio 2 boda prema „Pravilniku o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike“.

Svaki recenzent uz tekst rukopisa za objavljivanje dobija uputstvo za recenzenta i formular za recenziju u elektronskoj formi. Uputstvo recenzentima sadrži detaljne instrukcije o načinu procene kvaliteta rada za objavljivanje u Časopisu. Svaki recenzent popunjava Formular za recenzenta prema instrukcijama o načinu njegovog popunjavanja. U uputstvu navedene su obaveze recenzenata, a sve u cilju sprečavanja povrede etičkih normi u radu. Recenzentima se ne otkriva identitet autora i obratno. 

Recenzent je dužan da elektronskom poštom 3 dana po prijemu rada potvrdi njegov prijem i svoju spremnost da recenziju uradi u roku od 15 dana. Recenzenti su Uređivačkom odboru odgovorni za kvalitet recenzije i za kvalitet rada odobrenog za štampanje. Kvalitet recenzije procenjuje glavni i odgovorni Urednik i o tome referiše Uredništvu, na prvoj sednici po dobijanju recenzije.

Prilog: Uputstvo recenzentima

Prilog: Formular za recenzenta


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh