Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Uređivačka politika

Srpski medicinski časopis Lekarske komore je časopis koji izdaje Lekarska komora Srbije (izdavač) u saradnji sa Institutom za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu (suizdavač). Časopis izlazi četiri puta godišnje u režimu otvorenog pristupa, primenjuje postupak dvostruko slepe recenzije i objavi najmanje 40 radova godišnje. Časopis se objavljuje u papirnom i elektronskom obliku. Radovi se objavljuju na srpskom ili engleskom jeziku sa kratkim sadržajem na srpskom i engleskom. 

Otvoreni pristup časopisu omogućava slobodan, besplatan i neograničen onlajn pristup svim člancima odmah posle njihovog onlajn objavljivanja. Korisnici mogu besplatno da preuzmu, čitaju, kopiraju i štampaju kompletne tekstove svih radova ili da ih koriste za svaku drugu zakonitu svrhu, bez prethodnog odobrenja izdavača ili autora. Ne postoji naknada za podnošenje članka, za obradu članka niti naknada za pristup objavljenim člancima.

Svi podneti rukopisi podležu proceni urednika, kao i dvostrukoj slepoj recenziji. Glavni urednik zadržava diskreciono pravo da primljene rukopise proceni i ne objavi, ukoliko utvrdi da ne odgovaraju propisanim sadržinskim i formalnim kriterijumima. 

Urednik i članovi uređivačkog odbora dužni su da preduzmu sve razumne mere kako bi identitet recenzenata ostao nepoznat autorima pre, u toku i nakon postupka recenziranja i kako bi identitet autora ostao nepoznat recenzentima do okončanja postupka recenzije.

Za više informacija posetite link.

ONLINE FIRST

Svaki recenzirani, konačno revidirani i prihvaćeni rukopisi za objavljivanje biće prvo elektronski postavljen na stranici Online first. To znači da se elektronske verzije rukopisa za objavljivanje u časopisu postavljaju onlajn odmah nakon pozitivnih recenzija i njegovog prihvatanja za objavljivanje, ali pre objavljivanja časopisa i dodele broja stranica. Kada se rukopis objavi u časopisu, on će biti uklonjen sa ove stranice. Nakon onlajn objave rukopisa, ne mogu se izvršiti nikakve ispravke. Online first pruža mogućnost autorima da brže pristupe rukopisu, jer je skraćeno vreme između predaje rukopisa i objavljivanja u časopisu.


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh