Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Uputstvo autorima

PRIJAVLJIVANJE RADA

Da bi se rad razmatrao za publikovanje neophodno je da bude pripremljen prema propozicijama ovog Časopisa. U suprotnom Urednik može da ga odbije, bez daljih objašnjenja. Objavljivanje radova se ne honorariše. Prilikom prihvatanja rada za publikovanje svi autori prenose svoja autorska prava na izdavača časopisa. Radovi se šalju elektronski.

Prilog: Uputstvo autorima za pripremu radova

Prilog: Izjava autora

Adresa za prijavljivanje rada je https://aseestant.ceon.rs/index.php/smclk

Uz rad se šalju i odgovarajuće potvrde.

AUTORSKA PRAVA

Ugovor o prenosu autorskih prava na Lekarsku komoru Srbije, izdavača časopisa Srpski medicinski časopis Lekarske komore, realizuje se pošto je rukopis prihvaćen za objavljivanje u časopisu. Autor sa kojim se vrši korespondencija garantuje svojim potpisom na Ugovoru da je ovlašćen/a da izvrši prenos autorskih prava na izdavača.

Prilog: Ugovor o prenosu autorskih prava

NOVO OBAVEŠTENJE

Poštovane koleginice i kolege, obaveštavamo vas da tabelama sa KME bodovima za autore i koautore „Srpskog medicinskog časopisa Lekarske komore" koji su direktno uneti u bazu, možete pristupiti ovde.


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh