Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Sadržaj


Originalni radovi

Pregledni radovi

Sarkopenija: od kliničkog aspekta do terapijskih mogućnosti

Katarina Stefanović, Gordana Mihajlović, Nebojša Despotović
Strane 436-445

Najvažnije o abrupciji placente - klinička slika i lečenje

Sandra Babić, Miljana Z. Jovandarić
Strane 446-454

Velika vaskularna hirurgija kod gerijatrijske populacije: stratifikacija srčanog rizika

Velimir Perić, Marija Stošić, Dalibor Stojanović, Jelena Lilić, Nemanja Nikolić, Lela Lazović, Dimitrije Spasić, Stefan Stojanović, Milan Lazarević
Strane 455-461

Perioperativna anafilaksa izazvana mišićnim relaksantima: da li znamo dovoljno?

Danica Marković, Natalija Vuković, Jelena Milenković, Bojana Marković-Živković, Ivana Budić
Strane 462-470

Novi terapijski agensi u lečenju neurosarkoidoze

Nikola Marić, Aleksa Golubović, Slobodan Belić, Nataša Đurđević, Ivan Milivojević, Miloš Geratović, Mihailo Stjepanović
Strane 471-477

Prikazi slučajeva

Odsustvo celijačnog trunkusa: prikaz slučaja

Jasmina Pavlović Stojanović, Aleksandra Perović, Minja Stojanović, Tijana Kosanović, Đorđe Radanović, Ljiljana Lazić, Dragana Antonijević Đorđević, Magdalena Bjelica
Strane 478-486

Volumen 3 Broj 4

Decembar 2022


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh