Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Sadržaj


Originalni radovi

Video asistirana torakoskopska resekcija ektopičnih medijastinalno lokalizovanih paratireoidnih žlezda: iskustva našeg centra

Aleksandar Ristanović, Nebojša Marić, Aleksandar Nikolić, Stevan Čičić
Strane 238-245

Poređenje PD-L1 ekspresije u citološkom i histološkom materijalu seroznog high-grade karcinoma jajnika

Ljubiša Jovanović, Anđa Ćirković, Ljubinka Nikolić, Milena Jović, Darko Mikić, Svetlana Milenković, Radmila Janković
Strane 246-255

Pregledni radovi

Značaj adenozin deaminaze u dijagnostikovanju tuberkuloznog pleuritisa

Jelena Janković, Branislav Ilić, Aleksandar Jandrić
Strane 272-278

Osvrt na multidisciplinarne timove za promociju zdravlja

Katarina Boričić, Mirjana Tošić, Slađana Šiljak
Strane 293-302

Etička praksa zdravstvenih radnika u promociji zdravlja

Slađana Šiljak, Katarina Boričić, Mirjana Tošić
Strane 303-310

Upotreba negativnog pritiska u terapiji rana

Slobodan Todorović, Borislav Tošković, Jasna Gačić, Nataša Čolaković, Jelena Kostić, Stefan Guslarević, Igor Nađ, Jovana Mrda, Tatjana Todorović, Hana Jazvo, Bogdan Crnokrak
Strane 311-322

Volumen 4 Broj 3

Septembar 2023


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh