Skip to main content
 • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
 • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Originalni rad

Anamu, moringa, spirulina i hlorela: doprinos kvalitetu života onkoloških pacijenata – rezultati postmarketinške prospektivne studije u Srbiji, 2021 – 2022. godine

Anabely Estevez Garcia1, Vladimir Kovčin2, Aliuska Venegas Godinez1
 • Clinica Internacional de Salud, La Pradera, Cuba
 • Oncomed-System, Beograd, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Kvalitet života je jedan od prioritetnih ciljeva u lečenju onkoloških pacijenata. Pored konvencionalnih terapija, simptomatske terapije i terapije podrške su od značaja za krajnji ishod lečenja. Veliki broj ovakvih pacijenata koristi druge alternativne metode, kao što je biljna terapija.

Cilj: Ova prospektivna studija se bavi procenom uticaja biljaka: anamu, moringa, spirulina i hlorela, koje se rutinski koriste na Kubi, na kvalitet života onkoloških pacijenata.

Materijali i metode: Ispitano je 46 pacijenata sa različitim malignim tumorima u četvrtom stadijumu bolesti, od kojih je 26 bilo na hemioterapiji, a 18 na simptomatskoj i suportivnoj terapiji, a koji su oralno koristili ekstrakte navedenih biljaka, tokom tri meseca. Uz prethodno dobijenu saglasnost i ovlašćenje, korišćen je standardni EORTC QLQ-C30 upitnik na maternjem jeziku pacijenata, za procenu kvaliteta života pre i posle tri meseca upotrebe.

Rezultati: Globalna procena opšteg zdravstvenog stanja i kvaliteta života pacijenata pokazala je značajno poboljšanje posle tri meseca korišćenja preparata, u odnosu na početak primene, prema ocenama pacijenata. Prema upitniku, na funkcionalnoj skali se poboljšalo svih pet parametara, (p < 0,001), a do poboljšanja je došlo i na skali simptoma (zamor, p = 0,015; bol, p = 0,044). Žene su postigle bolju fizičku funkcionalnost i značajniji gubitak zamora i bola, dok se kod muškaraca poboljšala kognitivna funkcionalnost. Emocionalna funkcionalnost se poboljšala u podgrupi pacijenata koji su primali hemioterapiju, dok su kod onih koji su je prethodno primili postojale značajne razlike u skoru skale simptoma gubitka apetita i konstipacije – simptoma koji su se povukli nakon tri meseca upotrebe proizvoda, izjednačavajući podgrupe po pitanju smanjenja ovih simptoma. Kod ostalih funkcionalnih parametara su takođe dobijene statistički značajne razlike za sve pacijente.

Zaključak: Poboljšanje kvaliteta života i funkcionalnosti kao i smanjenje bola i zamora pacijenata postignuto je kod svih ispitanika i bilo je statistički značajno, bez obzira da li su primali hemioterapiju ili ne tokom korišćenja biljnih preparata.


UVOD

Biljna medicina (fitoterapija) je najstariji oblik lečenja koji koristi biljke i biljne derivate zbog njihovih lekovitih svojstava [1].

Upotreba biljaka je bila osnova za razvoj savremene medicine, a u nekim ruralnim i autohtonim sredinama predstavljaju jedino raspoloživo sredstvo lečenja, zbog nedostatka medicinskih objekata i sredstava za primenu savremene medicine. U mnogim zajednicama, narodna medicina još nije nestala. Pored biljnih vrsta koje uspevaju na određenim staništima, danas postoje mogućnosti korišćenja biljnih vrsta koje ne rastu na našem području. Zbog toga imamo koristi od upotrebe lekovitog bilja, ne samo za lečenje bolesti, već i za prevenciju bolesti i za njihovo korišćenje u ishrani [2].

Devedesetih godina prošlog veka, profesor Rozenberg, sa Odeljenja za javno zdravlje Medicinskog fakulteta Univerziteta Harvard, navodeći značaj integrativne medicine, objavio je dva izveštaja koja pokazuju da 45% američkih pacijenata, nakon posete svom lekaru, traži pomoć od stručnjaka u oblasti takozvane „alternativne medicine” [3], kao pristupu komplementarnom zvaničnoj medicini.

Integrativna medicina predstavlja medicinsku doktrinu zasnovanu na Hipokratovoj viziji „umetnosti lečenja”, kojom se ističe važnost lečenja celog pacijenta, odnosno holistički pristup osobi sa zdravstvenim problemima [4],[5]. Integrativni model kombinuje znanja zapadne, naučno-tehnološke medicine (zasnovane na naučnim dokazima), sa određenim terapijskim sredstvima takozvane komplementarne medicine, gde spada i stručno indikovana upotreba lekovitog bilja, fitoterapija.

Integrativna medicina je takođe veoma korisna u lečenju malignih bolesti, kada u isto vreme želimo da sačuvamo kvalitet života pacijenta [6],[7],[8]. Takođe, primenom principa integrativne medicine, naglašava se fundamentalna uloga adekvatne ishrane za poboljšanje opšteg stanja pacijenata, a koja podrazumeva individualni program ishrane prilagođen njihovoj bolesti [9].

Iako do sada nema dovoljno dokaza o delotvornosti fitoterapije kao terapije izbora u lečenju maligniteta, postoje indicije da može da poboljša kvalitet života. Fitoterapija može da pomogne obolelima od malignih bolesti u podnošenju neželjenih efekata terapije, kao i nekih simptoma malignih bolesti. Na primer, korišćenje prirodnih komponenti biljaka u terapijskim koncentracijama, dodavanjem ortomolekularne suplementacije, može pomoći i smanjenju unosa tradicionalnih lekova (analgetici, antiinflamatorni lekovi, anksiolitici, i dr.) [6],[7],[8].

Na Kubi, prirodna medicina koristi fitoterapiju kao dopunu konvencionalnoj terapiji u lečenju hroničnih bolesti kao što su maligna oboljenja. Fitoterapija, kao deo medicinske prakse, služi se profesionalnim iskustvom za ublažavanje simptoma bolesti i toksičnosti konvencionalnih terapija. U personalizovanom pristupu lečenju pacijenata sa malignim tumorima, standardna medicinska praksa, uz suportivnu terapiju, dovodi do poboljšanja kvaliteta života pacijenata, kao i povećanja šansi za izlečenje [10].

Fitoterapija, kao jedna od alternativnih terapija, pomaže u poboljšanju funkcije imunološkog sistema pacijenta, smanjujući oksidativni stres, čime se usporava napredovanje bolesti, poboljšava nutritivni status, i postiže bolja tolerancija na konvencionalne terapije [11].

Među biljkama koje se na Kubi najviše koriste za alternativno lečenje karcinoma, i koje su detaljnije proučavane, izdvajaju se anamu, moringa, spirulina i hlorela.

Anamu

Anamu ili Petiveria alliacea L. (Phytolaccaceae) je autohtona biljka amazonske džungle, a takođe može da raste u oblastima kao što su tropska i Centralna Amerika, Karibi i jugoistočni deo Sjedinjenih Američkih Država. Predstavlja jednu od biljaka sa najvećim farmakološkim potencijalom u svetu, o čemu svedoči i podatak da je na Univerzitetu Ilinois izabrana, među 14.000 biljnih ekstrakata, kao jedan od 34 kandidata sa antitumorskim potencijalom. Zahvaljujući brojnim lekovitim svojstvima, detaljno ga je proučavala Farmaceutska laboratorija na Kubi, gde je objašnjeno da lekovite biljke sa terapijskim imunostimulativnim dejstvom nisu uobičajene u biljnom carstvu. Anamu raste u izobilju, kako u pustinji, tako i u kultivisanim područjima Kube. Ima dokazane efekte u podsticaju odgovora ćelija imunog sistema, što je opravdalo proizvodnju tableta, i njegovu registraciju kao biljnog imunostimulansa, u skladu sa zahtevima kubanskih regulatornih organa za ljudsku upotrebu lekova. Pomenute tablete sadrže dozu u prahu iz listova i stabljika [10].

Prema istraživanju koje je na Kubi sproveo naučni tim na čelu sa dr Zoe Lemus Rodrigez, anamu (cela biljka) sadrži brojne aktivne supstance, među kojima su: alkaloidi (alantoin, N-metil-4-trans metoksi prolin); steroidi (beta-sitosterol); triterpeni (izobornil, izobornil acetat, izobornil cinamat, alfa-fridelinol); derivati sumpora (benzil-2-hidroksi-5-etil-trisulfid, dibenzil trisulfid); flavonoidi (astilbin, želatin, leridal, leridol, leridol-5-metil-etar, miricitrin); neorganska jedinjenja (kalijum nitrat); lipidi (lignocerinska kiselina, lignoceril lignocerat, linolna kiselina, neadekanska kiselina, oleinska kiselina, palmitinska kiselina, stearinska kiselina); derivati benzena (benzaldehid, benzojeva kiselina); alkani (lignoceril alkohol); ugljeni hidrati (pinitol). Konkretno, svojstva kao što je imunostimulacija pripisuju se taninima, polifenolima i benzil-2-hidroksi-5-cetil-trisulfidu, koji se nalaze u listovima i mladim stabljikama biljke [10],[11].

U Nacionalnom centru za naučna istraživanja Kube je sprovedeno istraživanje sa biljnim ekstraktima anamua, koje je otkrilo postojanje elemenata kao što su selen (Se), cink (Zn), bakar (Cu), gvožđe (Fe) i magnezijum (Mg), koji utiču na imuni sistem [10].

Jovićević je, 1993. godine, pokazao inhibitorno dejstvo anamua na proliferaciju tumora, posebno u ćelijskim linijama leukemije, bez ugrožavanja zdravog tkiva [12].

Marini i saradnici su opisali efekat biljnih ekstrakata anamua na proizvodnju citokina, kao što su interleukin-2 i interleukin-4, kao i na povećanje citotoksične aktivnosti ćelija prirodnih ubica (engl. natural killer cells – NK cells) [13].

Godine 1997, Vilijams je izvestio da je anamu povećao aktivnost timusa i belih krvnih zrnaca. Drugi autori su istakli da je imunomodulatorno dejstvo posledica značajnog povećanja fagocitnog indeksa granulocita kod ljudi [14].

Nedavno je test sa vodenim ekstraktom ove biljke potvrdio da ona stimuliše proizvodnju limfocita i interleukina-2 kod pacova. Godinu dana kasnije, u eksperimentu sa miševima, pokazalo se da ekstrakt anamua povećava aktivnost NK limfocita za 100%, te da stimuliše proizvodnju interferona, interleukina-2 i interleukina-4 [14],[15],[16].

Najnovija saznanja o delovanju inhibitora tirozin kinaze i molekularnih meta u onkologiji su trenutno povezana sa ispitivanjem mogućnosti dobijanja antitumorskog farmakološkog sredstva iz ove biljke [17].

Moringa

Moringa (Moringa oleifera) je zimzeleno drvo i najpoznatija i najrasprostranjenija vrsta u porodici Moringaceae. Listovi moringe sadrže b-karoten, vitamin C, flavonoide, fenolna jedinjenja, masne kiseline, kao što su omega-3 i omega-6 masne kiseline, kao i kalcijum i kalijum. Njeno seme ima visok sadržaj ugljenih hidrata, lipida i proteina, koji čine od 33 % do 60% njene suve materije. Ova vrsta se široko koristi zbog svojih preventivnih svojstava kod hroničnih bolesti (uključujući antispazmodična, antidiuretička, antihipertenzivna, antiulkusna, antikancerogena, antidijabetička, antimikrobna, te antihiperholesterolska svojstva) [18],[19],[20],[21],[22].

Proteinski izolati iz ove biljke se koriste kao dodaci ishrani i imaju potencijal da generišu bioaktivne peptide in vitro proteolizom ili varenjem. Peptidi se mogu proizvesti prirodnim putem gastrointestinalnim procesom varenja, ali se takođe mogu dobiti in vitro, korišćenjem proteolitičkih enzima. Biofunkcionalna svojstva ovih peptida su povezana sa regulatornim funkcijama u kardiovaskularnom, digestivnom, imunološkom i nervnom sistemu, u zavisnosti od sastava i strukture aminokiselina. Moringina nutritivna svojstva uključuju antioksidativnu aktivnost u suzbijanju peroksidacije lipida, antihipertenzivnu funkciju povezanu sa inhibicijom angiotenzin-konvertujućeg enzima (engl. angiotensin-converting enzyme – ACE), antidijabetička svojstva povezana sa aktivnošću amilaze, antiinflamatorna svojstva, kao i funkciju usporavanja starenja ćelija, antimikrobna svojstva, i druge [23],[24],[25],[26],[27].

Moringa oleifera sadrži značajnu količinu važnih fitohemikalija, kao što su fenoli, flavonoidi, alkaloidi, vitamini, glikozidi, steroli, minerali i aminokiseline, u semenu, listu i plodu. Pokazalo se da seme moringe ima diuretička, kao i antitumorska i antimikrobna svojstva. Godine 2005, objavljena je studija koja je pružila informacije o citotoksičnom efektu etanolnog ekstrakta korena biljke Moringa oleifera na ćelijske linije leukemije i melanoma. MCF7 je estrogen pozitivna ćelijska linija karcinoma dojke koja se obično koristi kao in vitro model u terapijskim istraživanjima karcinoma dojke [18],[28],[29],[30],[31],[32].

Seme moringe sadrži dimerne katjonske proteine (13-kDa) tako da ima koagulantna i antimikrobna svojstva, i može se koristi za dekontaminaciju i tretman zamućene vode. Seme moringe sadrži 19% – 47% esencijalnih ulja koja predstavljaju odličan dodatak ishrani. Ulje semena se koristi ne samo kao biljno ulje za kuvanje, otporno na oksidativnu degradaciju, već i za lečenje raznih nutritivnih intoksikacija [18],[33].

Spirulina i hlorela

Spirulina platensis (Sp) je spiralna filamentozna alga iz porodice višećelijskih i fotosintetskih cijanobakterija (plavo-zelene alge) koja pripada klasi Cyanophyceae, familiji Oscillatoriaceae. Ova cijanobakterija se uzgaja širom sveta i koristi se kao primarni dodatak ishrani. Sadrži široki spektar profilaktičkih i lekovitih hranljivih materija – vitamine, minerale, proteine, linolnu kiselinu, b-karoten, kao i neistražena bioaktivna jedinjenja. Pored nutritivnih prednosti, spirulina ima i druga svojstva, kao što su antibakterijska, antifungalna, antivirusna, antikancerogena, antiinflamatorna i antioksidativna svojstva, a koristi se i kao dodatak ishrani u akvakulturi i uzgoju živine [34].

Chlorella vulgaris (Cv) je slatkovodna, zelena, jednoćelijska mikroalga, koja pripada tipu Phylum Chlorophyta i širom sveta je priznata kao funkcionalni prehrambeni proizvod. Bogata je proteinima, lipidima, karotenoidima, vitaminima i mineralima i smatra se vrednim izvorom proteina među potencijalnim izvorima hrane. Sadrži i omega-3 i omega-6 masne kiseline, ugljene hidrate, celulozu, esencijalne aminokiseline, karotene i vitamin A. Pored toga, hlorela se koristi kao proteinsko sredstvo za ljudsku upotrebu i kao alternativni antibiotik u stočarskoj proizvodnji. Potvrđeno je da hlorela takođe ima imunomodulatornu aktivnost kod pilića, poboljšavajući performanse rasta i kvalitet kokošijih jaja [35].

Spirulina platensis, među svojim aktivnim sastojcima sadrži minerale, vitamine, esencijalne aminokiseline i proteine, kao i beta-karoten, tokoferole i fenolne kiseline, koji pokazuju visok nivo antiinflamatornih i antioksidativnih svojstava. Iz tog razloga se koristi kao dopuna ljudskoj ishrani, kao i u ishrani mnogih životinjskih vrsta, poput ptica i riba. Pored toga, Spirulina platensis sadrži i visoko aktivni sastojak, c-fikocijanin, koji ispoljava antiinflamatorno, imunomodulatorno, hepatoprotektivno, nefroprotektivno, neuroprotektivno, antidijabetičko, antigenotoksično, antihipertenzivno i antikancerogeno dejstvo [34].

Spirulina je takođe bogata tetrapirolima, direktno povezanim sa molekulom bilirubina, moćnim antioksidansom i antiproliferativnim agensom. Potencijalni antikancerogeni efekti tetrapirola dobijenog iz S. platensis se istražuju kod karcinoma pankreasa. Antiproliferativni efekti S. platensis i njenih tetrapirol komponenti (fikocijanin (PCB) i hlorofilin, molekul koji je zamena za hlorofil A) pokazali su određenu aktivnost u ćelijskim linijama karcinoma pankreasa kod ljudi i golih miševa sa ksenotransplantiranim ćelijama [34].

CILJ ISTRAŽIVANJA

Cilj istraživanja je bio da se proceni uticaj primene ekstrakata biljaka sa Kube – anamu, moringa, spirulina i hlorela, kao dodataka ishrani, na kvalitet života onkoloških pacijenata, tokom i posle primene onkološke terapije.

MATERIJALI I METODE

U postmarketinšku prospektivnu nerandomizovanu studiju je uključeno 46 pacijenata. Ukjučeni su pacijenti koji su pre korišćenja biljnih preparata pristali da popune i upitnik o kvalitetu života. Ekstrakti su prethodno registrovani u Srbiji, kao dodatak ishrani, a pacijenti su ih dobili kao donaciju od kubanskih lekara. U studiju su uključeni pacijenti oboleli od različitih malignih tumora (devet pacijenata sa karcinomom dojke, sedam sa karcinomom pluća, šest sa karcinomom debelog creva, pet sa karcinomom prostate, četiri sa karcinomima glave i vrata, tri sa limfomima, dva sa karcinomom grlića materice i jedan sa karcinomom ovarijuma, po dva sa karcinomom želuca, karcinomom urotrakta, karcinomom mozga i sarkomom mekih tkiva, te jedan sa karcinomom pankreasa). Od toga je bilo 20 muškaraca i 26 žena, starosti od 30 do 87 godina, sa prosečnom starošću od 60 godina. Pacijenti su bili na redovnom onkološkom praćenju, na tri meseca, kod svog ordinirajućeg onkologa, u različitim onkološkim ustanovama Srbije.

Bilo je 28 pacijenata koji su bili na hemioterapiji (10 muškaraca i 18 žena), kao i 18 pacijenata bez hemioterapije (10 muškaraca i 8 žena), (Tabela 1). Pacijenti su bili u četvrtom stadijumu bolesti.

Tabela 1. Karakteristike ispitanika

anamu 01

Uz odobrenje Evropske organizacije za istraživanje i lečenje raka (engl. European Organisation for Research and Treatment of Cancer – EORTC), (ID zahteva: 89647), za procenu kvaliteta života korišćen je standardni EORTC QLQ-C30 upitnik sa 30 pitanja [36]. Pacijenti su dobrovoljno, uz usmeni pristanak, popunjavali upitnik pre početka upotrebe biljnih preparata i nakon tri meseca upotrebe.

Preparati biljnih ekstrakata anamua, moringe i spiruline, plus hlorele, inkapsulirani su pojedinačno u tri želatinske kapsule od 400 mg, 500 mg i 500 mg, sa proporcijom od 80% spiruline i 20% hlorele. Svi pacijenti su potvrdili komplijansu koriščenja preparata u kućnim uslovima, posle tri meseca.

U skladu sa preskripcijom preparata, tokom prve nedelje terapija je primenjivana u formi po jedna kapsula svakog dijetetskog suplementa, samo ujutru. U drugoj nedelji po jedna kapsula svakog dijetetskog suplementa, ujutru i popodne. U trećoj nedelji, po jedna kapsula svakog dijetetskog suplementa, ujutro, popodne i uveče. Od četvrte nedelje, pacijenti su uzimali po dve kapsule svakog dodatka ishrani, ujutru, popodne i uveče. Anamu je konzumiran 15 minuta pre obroka, a moringa i spirulina, tokom ili posle obroka.

Za obradu dobijenih rezultata korišćeni su EORTC sistem bodovanja [37] i standardne statističke metode – Wilcoxonov test, hi-kvadrat test i Fišerov test tačne verovatnoće, sa ciljem da se utvrdi postojanje statističke značajnosti, pre i posle primene preparata.

Prema sistemu bodovanja, upitnik je podeljen na pet funkcionalnih skala, tri skale simptoma, skalu opšteg zdravstvenog stanja/kvaliteta života i šest pojedinačnih stavki (Tabela 2).

Tabela 2. Sistem bodovanja EORTC QLQ-30, Verzija 3.0

anamu 02

Više vrednosti rezultata na funkcionalnoj skali, od 1 do 5, predstavljaju visok/zdraviji nivo funkcionisanja. Viši skor na skali opšteg zdravstvenog stanja, od 1 do 7, predstavlja bolji kvalitet života. Sa druge strane, viši rezultat na skali simptoma, od 1 do 5, predstavlja intenzivniji nivo simptoma/problema.

REZULTATI

Ispitane grupe, prema polu i primeni hemioterapije, nisu su razlikovale po svojim karakteristikama, osim što su žene pre primene terapije imale nešto lošije kognitivne funkcije na funkcionalnoj skali (rezultat: 64,1 ± 31,51 naspram 44,17 ± 28,24, p = 0,027).

Procena opšteg zdravstvenog stanja pacijenata i kvaliteta života prema dobijenim rezultatima se statistički značajno poboljšala nakon tri meseca upotrebe preparata (Grafikon 1).

anamu 03

Slika 1. Skor opšteg zdravstvenog stanja i kvaliteta života, pre i posle upotrebe preparata, u celoj grupi ispitanika (N46) i podgrupama, tokom hemioterapije (HT) (N28) i bez ht (N18)

Na funkcionalnoj skali, statistički značajna poboljšanja su zabeležena kod pet parametara (Grafikon 2).

anamu 04

Slika 2. Skor funkcionalne skale: fizička (PF2), opšta (RF2), emocionalna (EF), kognitivna (CF) i socijalna (SF), pre i posle upotrebe preparata (cela grupa), (N46)

Na skali simptoma, zabeleženo je statistički značajno poboljšanje svih parametara osim dispneje i ekonomskih problema (Grafikon 3).

anamu 05

Slika 3. Skala simptoma: zamor (F), mučnina i povraćanje (NV), bol (P), dispneja (DY), nesanica (SL), gubitak apetita (AP), konstipacija (CO), dijareja (DI) i finansijski problemi (FI), u celoj grupi (N46)

Nakon primene preparata, žene su statistički postigle nešto bolji rezultat na funkcionalnoj skali fizičke funkcionalnosti, a muškarci nešto bolji rezultat na skali kognitivne funkcionalnosti (Grafikon 4). Na skali simptoma, žene su imale značajnije poboljšanje osećaja zamora i bola od muškaraca (Grafikon 5). Postoji veća razlika u apsolutnom skoru za zamor pre i posle primene preparata kod žena, što je i statistički značajno (106,7 ± 15,88 naspram 97,44 ± 19,7, pre, i 41,67 ± 17,24 naspram 27,78 ± 17, posle).

anamu 06

Slika 4. Funkcionalna skala: fizička funkcionalnost (PF2) i kognitivna funkcionalnost (CF), Razlike prema polu, pre i posle terapije

anamu 07

Slika 5. Skala simptoma: zamor (FA), bol (PA), razlika prema polu, pre i posle terapije

U podgrupi pacijenata koji su primali hemioterapiju, na skali funkcionalnosti je postignuto statistički značajno poboljšanje emocionalne funkcionalnosti posle primene fitoterapije, i ono je bilo značajnije nego u podgrupi koja nije primala hemioterapiju (Grafikon 6). Za ostale parametre funkcionalnosti za koje je dobijena statistički značajna razlika. (Grafikon 2), nije bilo razlike između onih koji su primali hemioterapiju ili ne.

anamu 08

Slika 6. Skala funkcionalnosti: emocionalna (EF), u grupi pacijenata koji su primali hemioterapiju (N28) i grupi pacijenata bez hemioterapije (N18), u toku korišćenja preparata

Kod pacijenata koji su primali hemioterapiju pre primene preparata, postojala je značajna razlika u skali simptoma gubitka apetita i konstipacije. Ova razlika je nestala nakon tri meseca upotrebe leka i podgrupe su bile izjednačene u pogledu smanjenja ovih simptoma (Grafikon 7).

anamu 09

Slika 7. Bodovanje skale simptoma, gubitak apetita (AP) i konstipacija (CO), kod pacijenata tokom hemioterapije (N28) i pacijenata bez hemioterapije (N18) tokom korišćenja preparata

DISKUSIJA

Istraživanje je imalo za cilj da analizira kvalitet života pacijenata sa različitim malignim tumorima, pre i tri meseca posle primene ekstrakata iz biljaka anamu, moringa, spirulina i hlorela.

Najvažniji rezultati istraživanja pokazuju da su se, nakon tri meseca upotrebe preparata, kod pacijenata značajno poboljšali svi funkcionalni parametri (fizičko, svakodnevno, emotivno, kognitivno, socijalno funkcionisanje), bez obzira na to da li su primali hemioterapiju i bez razlike u odnosu na pol.

Prema istraživanjima trendova, više od 65% – 75% pacijenata sa malignim bolestima je koristilo neku vrstu komplementarne medicine [38], a prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, ovaj broj dostiže i 80% [39]. Pacijentima ovu formu terapije predlažu članovi porodice, prijatelji ili joj pribegavaju na preporuku nekoga ko se već leči od maligniteta.

U Srbiji je primena fitoterapije i dalje skromno zastupljena. Domaći autori su pokazali da skoro trećina pacijenata veruje da ovim metodama može da izleči svoju bolest, dok većina očekuje da će bolje rezultate lečenja postići konvencionalnim metodama nego alternativnim [40].

Komplementarna i alternativna medicina su priznate metode lečenja u mnogim zemljama. Ove metode lečenja uključuju fitoterapiju, koja je obično zastupljena sa nekih 50% [41]. U periodu od 1940. do 2014. godine, više od polovine lekova protiv karcinoma koji su ušli u rutinsku upotrebu, dobijeni su iz biljaka [39],[42].

Neželjeni efekti citotoksičnih lekova značajno narušavaju kvalitet života tokom lečenja. Među njima su najčešći mučnina i povraćanje, gubitak apetita i gubitak težine [43]. U našoj studiji, pacijenti na hemioterapiji imali su značajno veći skor na skali gubitka apetita od onih koji nisu primali hemioterapiju. Nakon tri meseca fitoterapije, došlo je do statistički značajnog smanjenja 7 od 9 simptoma na skali simptoma, kao što su zamor, mučnina i povraćenje, bol, dispneja, nesanica, gubitak apetita i konstipacija Najznačajnije poboljšanje je postignuto za gubitak apetita i konstipaciju (Grafikon 7).

Minimalne razlike i nešto bolji efekti kod žena, na skali fizičke funkcionalnosti, kao i za bol i zamor, na skali simptoma, mogu se objasniti većom opštom ranjivosti ženske populacije.

Poboljšanje emocionalne funkcionalnosti kod pacijenata na hemioterapiji je posebno značajno, jer podiže moral i želju za borbom protiv bolesti.

Analizom skale simptoma pre upotrebe biljnih preparata uočava se da postoji značajna razlika, u pogledu izraženije simptomatologije, kod pacijenata koji su primali hemioterapiju, u odnosu na one koji nisu, što je i bilo očekivano. Nakon tri meseca upotrebe preparata, ove razlike su nestale, uz značajno poboljšanje i smanjenje 7 od 9 procenjivanih simptoma.

Ideja da biljni lek dopuni konvencionalni komercijalni tretman postaje sve popularnija, jer bi time mogle da se prevaziđu finansijske poteškoće kao i zdravstveni problemi prouzrokovani savremenim tretmanima. Biljni lekovi bi bili jeftiniji, što bi ih učinilo dostupnijim ljudima u ruralnim i siromašnim sredinama. Ovi lekovi bi imali manje neželjenih efekata i stoga bi poboljšali kvalitet života osobe tokom lečenja [44]. Kombinacija više biljnih komponenti bi trebalo da ima veći potencijal i više efekata na bolest od jedne biljke, kao posledica sinergističkog efekta njenih komponenti [45]. Postoje dokazi da brojne aktivne komponente raznih biljnih mešavina deluju na maligne ćelije i druge bolesti. Osim toga, pogodne su za savladavanje otpora na terapije jer deluju na različite mete [46].

Iako je poznato da kombinacija lekova za hemioterapiju i bioaktivnih supstanci iz lekovitog bilja može imati antikancerogeno dejstvo, uz smanjenje neželjenih efekata [47], naša studija nije mogla da analizira moguće antikancerogene efekte biljaka anamu, spirulina, hlorela i moringa, koje su opisane u literaturi koja se bavi upotrebom ovih biljaka [20],[40], zbog malog broja ispitanika i heterogene grupe maligniteta koji su lečeni različitim metodama. Rezultati ovog istraživanja odnose se samo na anamu, moringu, spirulinu i hlorelu i ne mogu se odnositi na ostalo lekovito bilje. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, od 2.500.000 vrsta biljaka, 80.000 ima terapeutska svojstva, a oko 21.000 ima potencijal da se koristi kao lekovito bilje [40].

S obzirom da su preparati biljnih ekstrakata registrovani u Srbiji i dostupni su svim onkološkim pacijentima, mogu se koristiti kao dodatak u suportivnoj i simptomatskoj terapiji, u cilju poboljšanja kvaliteta života pacijenata.

Iako je studija urađena na malom broju ispitanika i heterogena je po patologiji tumora, daje informaciju o efektima kubanskih biljnih preparata za koje nema mnogo informacija u medicinskim stručnim časopisima. Ovo nas upućuje da iniciramo dodatna istraživanja na većem broju ispitanika i na određenim tumorima.

ZAKLJUČAK

Prema dobijenim ocenama ispitanika, ukupna procena opšteg zdravstvenog stanja i kvaliteta života pacijenata pokazala je da su se oni značajno poboljšali, što ukazuje na korist od konzumiranja dodataka ishrani napravljenih od biljaka anamu, moringa, spirulina i hlorela, za kvalitet života i za smanjenje simptoma onkoloških pacijenata.

Opisana poboljšanja su prisutna i kod pacijenata sa dijagnostikovanom bolešću koji nisu primali konvencionalnu terapiju i kod pacijenata koji su bili na hemioterapiji.

 • Zahvalnica:
  Autori zahvaljuju svim pacijentima koji su dobrovoljno popunjavali upitnik, kao i gospođi Dušici Gavrilović, za statističku obradu podataka.
 • Sukob interesa:
  Nije prijavljen.

Informacije

Volumen 4 Broj 3

Septembar 2023

Strane 222-237

 • Ključne reči:
  maligni tumori, kvalitet života, anamu, hlorela, moringa, spirulina
 • Primljen:
  17 Avgust 2023
 • Revidiran:
  01 Septembar 2023
 • Prihvaćen:
  13 Septembar 2023
 • Objavljen online:
  25 Septembar 2023
 • DOI:
 • Kako citirati ovaj članak:
  Estevez GA, Kovčin V, Venegas GA. Anamu, moringa, spirulina, and chlorella: Contribution to the quality of life of oncology patients: Results of the postmarketing prospective study performed in Serbia in 2021 - 2022. Serbian Journal of the Medical Chamber. 2023;4(3):222-37. doi: 10.5937/smclk4-46031
Autor za korespodenciju

Vladimir Kovčin
Oncomed-System, Beograd, Srbija
Karpoševa 91, 11000 Beograd, Srbija
Elektronska adresa: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.


 • 1. De la Cruz M, Bandiano J. Libellus de medicinalibus Indorum herbis: manuscrito azteca de 1552. 2. ed. México, D.F: Fondo de Cultura Económica: Instituto Mexicano del Seguro Social; 1991. 2 p.

  2. Figueroa-Hernández JL, Céspedes-Cortés, Figueroa-Espitia JL. Flora Silvestre presente en un nuevo asentamiento urbano en la Delegación de Xochimilco en México, D.F. In: XXVI Congreso Nacional de Farmacología; 2004 Мay 25-28; Morelia, Michoacán, Mexico.

  3. Greenlee H, Balneaves LG, Carlson LE, Cohen M, Deng G, Hershman D, et al. Society for Integrative Oncology. Clinical practice guidelines on the use of integrative therapies as supportive care in patients treated for breast cancer. J Natl Cancer Inst Monogr. 2014 Nov;2014(50):346-58. doi: 10.1093/jncimonographs/lgu041. [CROSSREF]

  4. Lianes Barragan P, Fernández Bruno M, Martínez Peralta S. Medicina Integrativa en el paciente oncológico. In: Escobar Álvarez Y, Blasco Cordellat A, Espinosa Arranz J, De las Peñas Bataller R, Del Mar Muñoz Sánchez M, Virizuela Echaburu JA, et al., editors. Manual de Cuidados Continuos de SEOM, 2A Edición. Madrid: Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM); 2014. p. 489-97.

  5. Bañuelos MR. Medicina integrativa en el paciente oncológico: Estrategia de la Organización Mundial de la Salud y estado actual. Revista Medica de Homeopatia. 2013;6(3):136-40. doi: 10.1016/j.homeo.2013.10.001. [CROSSREF]

  6. Shike M, Brennan MF. Supportive care of the cancer patient. In: DeVita VT, Hellman S, Rosenberg SA, editors. Cancer: Principles and Practice in Oncology. Philadelphia, PA: J.B. Lippincott; 1989. P. 2029-44.

  7. Deng GE, Frenkel M, Cohen L, Cassileth BR, Abrams DI, Capodice JL, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for integrative oncology: complementary therapies and botanicals. J Soc Integr Oncol. 2009;7(3):85-120. [HTTP]

  8. Thinking About Complementary and Alternative Medicine: A Guide for People with Cancer. National Institutes of Health.

  9. Heber D, Blackburn GL, Go VLW. Introduction: The principles of nutrition oncology. In: Heber D, Blackburn GL, Go VLW. Nutritional Oncology. San Diego, CA: Academic Press; 1999. p. 1-10.

  10. Lemus Rodríguez Z, García Pérez ME, Batista Duharte A, De la Guardia Peña O, Alfonso Castillo A. La tableta de anamú: un medicamento herbario inmunoestimulante. MEDISAN. 2004;8(3).

  11. García Pérez ME, Lemus Rodríguez Z, Hung Arbelo M., Vistel Vigo M. Influence of polyvinylpyrrolidone, microcrystalline cellulose and colloidal silicon dioxide on technological characteristics of a high-dose Petiveria alliacea tablet. Drug Dev. Ind. Pharm. 2017 Dec; 43(12):2011-5. doi: 10.1080/03639045.2017.1359621. [CROSSREF]

  12. Jovicevic L, Troiani MP, Capezzone de Joannon A, Saso L, Mazzanti G, Rossi V. In vitro antiproliferative activity of Petiveria alliacea L. on several t tumor cell lines. Pharmacol Res. 1993;27(S1):105-6. doi: https://doi.org/10.1006/phrs.1993.1087. [CROSSREF]

  13. Marini S, Jovicevic L, Milanese C, Giardina B, Leone MG. Effects of Petiveria alliacea L. on cytokine production and natural killer cell activity. Pharmacol Res. 1993;27(S1):107-8. doi: https://doi.org/10.1006/phrs.1993.1088. [CROSSREF]

  14. Williams LAD, The TL, Gardner MT, Fletcher CK, Naravane A, Gibbs N, et al. Immunomodulatory activities of Petiveria alliacea L. Phytother Res. 1997;11(3):251- 3. doi: 10.1002/(sici)1099-1573(199705)11:33.0.co;2-b. [CROSSREF]

  15. Kubec R, Musah R. Cysteine sulfoxide derivatives in Petiveria alliacea. Phytochemistry. 2001 Nov;58(6):981-5. doi: 10.1016/s0031-9422(01)00304-1. [CROSSREF]

  16. Queiroz ML. Cytokine profile and natural killer cell activity in Listeria monocytogenes infected mice treated orally with Petiveria alliacea extract. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2000 Aug;22(3):501-18. doi: 10.3109/08923970009026008. [CROSSREF]

  17. Urueña C, Cifuentes C, Castañeda D, Arango A, Kaur P, Asea A, et al. Petiveria alliacea extracts multiple mechanisms to inhibit growth of human and mouse ttumoral cells. BMC Complement Altern Med. 2008;8(60). doi: 10.1186/1472-6882-8-60. [CROSSREF]

  18. Anwar F, Latif S, Ashraf M, Gilani AH. Moringa Oleifera: a food plant with multiple medicinal uses. Phytother Res. 2007 Jan;21(1):17-25. doi: 10.1002/ ptr.2023. [CROSSREF]

  19. Kasolo JN, Bimenya GS, Ojok L, Ochieng J, Ogwal-Okeng JW. Phytochemicals and uses of Moringa Oleifera leaves in Ugandan rural communities. J Med Plants Res. 2010;4(9):753-7.

  20. Vats S, Grupta T. Evaluation of bioactive compounds and antioxidant potential of hydroethanolic extract of Moringa Oleifera Lam from Rajasthan, India. Physiol Mol Biol Plants. 2017 Jan;23(1):239-48. doi: 10.1007/s12298- 016-0407-6. [CROSSREF]

  21. Mehta S, Rai PK, Rai NK, Rai AK, Bicanic D, Watal G. Role of spectral studies in detection of antibacterial phytoelements and phytochemicals of Moringa Oleifera. Food Biophys. 2011 Jun;6(4):497-502. doi: 10.1007/s11483-011-9231-2. [CROSSREF]

  22. Jung IL. Soluble extract from Moringa Oleifera leaves with a new anticancer activity. PLoS One. 2014 Apr;9(4):e95492. doi:10.1371/journal.pone.0095492. [CROSSREF]

  23. Kitts DD, Weiler K. Bioactive proteins and peptides from food sources. Applications of bioprocesses used in isolation and recovery. Curr Pharm Des. 2003;9(16):1309-23. doi: 10.2174/1381612033454883. [CROSSREF]

  24. Lopez-Sanchez J, Ponce-Alquicira E, Pedroza-Islas R, de la Peña Diaz A, Soriano-Santos J. Effects of heat and pH treatments and in vitro digestion on the biological activity of protein hydrolysates of Amaranthus hypochondriacus L. grain. J Food Sci Technol. 2016 Dec;53(12):4298-307. doi: 10.1007/s13197- 016-2428-0. [CROSSREF]

  25. Singh BP, Vij S, Hati S. Functional significance of bioactive peptides derived from soybean. Peptides. 2014 Apr;54:171-9. doi: 10.1016/j.peptides.2014.01.022. [CROSSREF]

  26. Nair SS, Kavrekar V, Mishra A. In vitro studies on alpha amylase and alpha glucosidase inhibitory activities of selected plant extracts. Eur J Exp Biol. 2013;3(1):128-32.

  27. Rebello CJ, Greenway FL, Finley JV. A review of the nutritional value of legumes and their effects on obesity and its related co-morbidities. Obes Rev. 2014 May;15(5):392-407. doi: 10.1111/obr.12144. [CROSSREF]

  28. Sreelatha S, Jeyachitra A, Padma PR. Antiproliferation and induction of apoptosis by Moringa Oleifera leaf extract on human cancer cells. Food Chem Toxicol. 2011 Jun;49(6):1270-5. doi: 10.1016/j.fct.2011.03.006. [CROSSREF]

  29. Cáceres A, Girón LM, Alvarado SR, Torres MF. Screening of antimicrobial activity of plants popularly used in Guatemala for the treatment dermatomucosal diseases. J Ethnopharmacol. 1987 Aug;20(3):223-37. doi: 10.1016/0378- 8741(87)90050-x. [CROSSREF]

  30. Guevara AP, Vargas C, Sakurai H, Fujiwara Y, Hashimoto K, Maoka T, et al. An antittumor promoter from Moringa Oleifera Lam. Mutat Res. 1999 Apr;440(2):181-8. doi: 10.1016/s1383-5718[99]00025-X. [CROSSREF]

  31. Costa-Lotufo LV, Khan MT, Ather A, Wilke DV, Jimenez PC, Pessoa C, et al. Studies of the anticancer potential of plants used in Bangladeshi folk medicine. J Ethnopharmacol. 2005 May 13;99(1):21-30. doi: 10.1016/j.jep.2005.01.041. [CROSSREF]

  32. Lee L, Rodriguez J, Tsukiyama T. Chromatin remodeling factors Isw2 and Ino80 regulate checkpoint activity and chromatin structure in S phase. Genetics. 2015 Apr;199(4):1077-91. doi: 10.1534/genetics.115.174730. [CROSSREF]

  33. Sanchez-Machado DI, Nuñez-Gastelum JA, Reyes-Moreno C, Ramírez-Wong B, López-Cervantes J. Nutritional quality of edible parts of Moringa oleifera. Food Anal Method. 2010;3:175-80. doi: 10.1007/s12161-009-9106z. [CROSSREF]

  34. Mirzaie S, Zirak-Khattab F, Hosseini SA, Donyaei-Darian H. Effects of dietary Spirulina on antioxidant status, lipid profile, immune response and performance characteristics of broiler chickens reared under high ambient temperature. Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Apr;31(4):556-63. doi: 10.5713/ajas.17.0483. [CROSSREF]

  35. Hidalgo-Lucas S, Rozan P, Guérin-Deremaux L, Baert B, Violle N, Saniez-Degrave MH, et al. Benefits of Preventive Administration of Chlorella sp. on Visceral Pain and Cystitis Induced by a Single Administration of Cyclophosphamide in Female Wistar Rat. J Med Food. 2016 May;19(5):450-6. doi: 10.1089/jmf.2015.0077. [CROSSREF]

  36. Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B, Bullinger M, Cull A, Duez NJ, et al. The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology. J Natl Cancer Inst. 1993 Mar 3;85(5):365-76. doi: 10.1093/jnci/85.5.365.39. [CROSSREF]

  37. Fayers PM, Aaronson NK, Bjordal K, Groenvold M, Curran D, Bottomley A; On behalf of the EORTC Quality of Life Group. The EORTC QLQ-C30 Scoring Manual [3rd Edition]. Published by: European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Brussels; 2001. [CROSSREF]

  38. Berat S, Radulovic S. Trends in use of and attitudes held towards alternative and complementary medicine among patients treated in a Department of Medical Oncology in Serbia. A several-years apart time survey study. J BUON. 2014 Apr-Jun;19(2):535-9.

  39. Gnanaselvan S, Yadav SA, Manoharan SP, Pandiyan B. Uncovering the anticancer potential of phytomedicine and polyherbal's synergism against cancer – A review. Biointerface Research. 2023;13(4):356. doi: 10.33263/ BRIAC134.356. [CROSSREF]

  40. Nikolic I, Smiljenic D, Kukic B, Bogdanovic B, Petrovic T, Ivkovic-Kapicl T, et al. Application of alternative medicine in gastrointestinal cancer patients. Vojnosanit Pregl. 2012;69(11):947-50. [CROSSREF]

  41. Luketina-Šunjka M, Rančić N, Subotić S, Jakovljević M. Complementary and alternative medicine in Serbia: A literature review. Acta Medica Medianae. 2020;59(3):98-104. doi:10.5633/amm.2020.0313. [CROSSREF]

  42. Choudhari AS, Mandave PC, Deshpande M, Ranjekar P, Prakash O. Phytochemicals in cancer treatment: From preclinical studies to clinical practice. Front Pharmacol. 2020 Jan;10:1614. doi: 10.3389/fphar.2019.01614. [CROSSREF]

  43. Battisti NML, Reed MWR, Herbert E, Morgan JL, Collins KA, Ward SE, et al. Bridging the age gap in breast cancer: Impact of chemotherapy on quality of life in older women with early breast cancer. Eur J Cancer. 2021 Feb;144:269- 80. doi: 10.1016/j.ejca.2020.11.022. [CROSSREF]

  44. Laskar YB, Lourembam RM, Mazumder PB. Herbal remedies for breast cancer prevention and treatment. In: Hassan BAR, editor. Medicinal Plants - Use in Prevention and Treatment of Diseases. IntechOpen; 2020. doi: 10.5772/ intechopen.89669. [CROSSREF]

  45. Caesar LK, Cech NB. Synergy and antagonism in natural product extracts: when 1+1 does not equal 2. Nat Prod Rep. 2019 Jun;36(6):869-88. doi: 10.1039/c9np00011a. [CROSSREF]

  46. Abbas Z, Manoharan AL, Jagadeesan G, Nataraj G, Muniyandi K, Sathyanarayanan S, et al. Evaluation of an edible polyherbal formulation against urinary tract infection pathogens, its antioxidant and anti-inflammatory potential. Biocatal Agric Biotechnol. 2021;35. doi: 10.1016/j. bcab.2021.102104. [CROSSREF]

  47. Roy A. Plumbagin: A potential anti-cancer compound. Mini Rev Med Chem. 2021;21(6):731-7. doi: 10.2174/1389557520666201116144421. [CROSSREF]


LITERATURA

1. De la Cruz M, Bandiano J. Libellus de medicinalibus Indorum herbis: manuscrito azteca de 1552. 2. ed. México, D.F: Fondo de Cultura Económica: Instituto Mexicano del Seguro Social; 1991. 2 p.

2. Figueroa-Hernández JL, Céspedes-Cortés, Figueroa-Espitia JL. Flora Silvestre presente en un nuevo asentamiento urbano en la Delegación de Xochimilco en México, D.F. In: XXVI Congreso Nacional de Farmacología; 2004 Мay 25-28; Morelia, Michoacán, Mexico.

3. Greenlee H, Balneaves LG, Carlson LE, Cohen M, Deng G, Hershman D, et al. Society for Integrative Oncology. Clinical practice guidelines on the use of integrative therapies as supportive care in patients treated for breast cancer. J Natl Cancer Inst Monogr. 2014 Nov;2014(50):346-58. doi: 10.1093/jncimonographs/lgu041. [CROSSREF]

4. Lianes Barragan P, Fernández Bruno M, Martínez Peralta S. Medicina Integrativa en el paciente oncológico. In: Escobar Álvarez Y, Blasco Cordellat A, Espinosa Arranz J, De las Peñas Bataller R, Del Mar Muñoz Sánchez M, Virizuela Echaburu JA, et al., editors. Manual de Cuidados Continuos de SEOM, 2A Edición. Madrid: Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM); 2014. p. 489-97.

5. Bañuelos MR. Medicina integrativa en el paciente oncológico: Estrategia de la Organización Mundial de la Salud y estado actual. Revista Medica de Homeopatia. 2013;6(3):136-40. doi: 10.1016/j.homeo.2013.10.001. [CROSSREF]

6. Shike M, Brennan MF. Supportive care of the cancer patient. In: DeVita VT, Hellman S, Rosenberg SA, editors. Cancer: Principles and Practice in Oncology. Philadelphia, PA: J.B. Lippincott; 1989. P. 2029-44.

7. Deng GE, Frenkel M, Cohen L, Cassileth BR, Abrams DI, Capodice JL, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for integrative oncology: complementary therapies and botanicals. J Soc Integr Oncol. 2009;7(3):85-120. [HTTP]

8. Thinking About Complementary and Alternative Medicine: A Guide for People with Cancer. National Institutes of Health.

9. Heber D, Blackburn GL, Go VLW. Introduction: The principles of nutrition oncology. In: Heber D, Blackburn GL, Go VLW. Nutritional Oncology. San Diego, CA: Academic Press; 1999. p. 1-10.

10. Lemus Rodríguez Z, García Pérez ME, Batista Duharte A, De la Guardia Peña O, Alfonso Castillo A. La tableta de anamú: un medicamento herbario inmunoestimulante. MEDISAN. 2004;8(3).

11. García Pérez ME, Lemus Rodríguez Z, Hung Arbelo M., Vistel Vigo M. Influence of polyvinylpyrrolidone, microcrystalline cellulose and colloidal silicon dioxide on technological characteristics of a high-dose Petiveria alliacea tablet. Drug Dev. Ind. Pharm. 2017 Dec; 43(12):2011-5. doi: 10.1080/03639045.2017.1359621. [CROSSREF]

12. Jovicevic L, Troiani MP, Capezzone de Joannon A, Saso L, Mazzanti G, Rossi V. In vitro antiproliferative activity of Petiveria alliacea L. on several t tumor cell lines. Pharmacol Res. 1993;27(S1):105-6. doi: https://doi.org/10.1006/phrs.1993.1087. [CROSSREF]

13. Marini S, Jovicevic L, Milanese C, Giardina B, Leone MG. Effects of Petiveria alliacea L. on cytokine production and natural killer cell activity. Pharmacol Res. 1993;27(S1):107-8. doi: https://doi.org/10.1006/phrs.1993.1088. [CROSSREF]

14. Williams LAD, The TL, Gardner MT, Fletcher CK, Naravane A, Gibbs N, et al. Immunomodulatory activities of Petiveria alliacea L. Phytother Res. 1997;11(3):251- 3. doi: 10.1002/(sici)1099-1573(199705)11:33.0.co;2-b. [CROSSREF]

15. Kubec R, Musah R. Cysteine sulfoxide derivatives in Petiveria alliacea. Phytochemistry. 2001 Nov;58(6):981-5. doi: 10.1016/s0031-9422(01)00304-1. [CROSSREF]

16. Queiroz ML. Cytokine profile and natural killer cell activity in Listeria monocytogenes infected mice treated orally with Petiveria alliacea extract. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2000 Aug;22(3):501-18. doi: 10.3109/08923970009026008. [CROSSREF]

17. Urueña C, Cifuentes C, Castañeda D, Arango A, Kaur P, Asea A, et al. Petiveria alliacea extracts multiple mechanisms to inhibit growth of human and mouse ttumoral cells. BMC Complement Altern Med. 2008;8(60). doi: 10.1186/1472-6882-8-60. [CROSSREF]

18. Anwar F, Latif S, Ashraf M, Gilani AH. Moringa Oleifera: a food plant with multiple medicinal uses. Phytother Res. 2007 Jan;21(1):17-25. doi: 10.1002/ ptr.2023. [CROSSREF]

19. Kasolo JN, Bimenya GS, Ojok L, Ochieng J, Ogwal-Okeng JW. Phytochemicals and uses of Moringa Oleifera leaves in Ugandan rural communities. J Med Plants Res. 2010;4(9):753-7.

20. Vats S, Grupta T. Evaluation of bioactive compounds and antioxidant potential of hydroethanolic extract of Moringa Oleifera Lam from Rajasthan, India. Physiol Mol Biol Plants. 2017 Jan;23(1):239-48. doi: 10.1007/s12298- 016-0407-6. [CROSSREF]

21. Mehta S, Rai PK, Rai NK, Rai AK, Bicanic D, Watal G. Role of spectral studies in detection of antibacterial phytoelements and phytochemicals of Moringa Oleifera. Food Biophys. 2011 Jun;6(4):497-502. doi: 10.1007/s11483-011-9231-2. [CROSSREF]

22. Jung IL. Soluble extract from Moringa Oleifera leaves with a new anticancer activity. PLoS One. 2014 Apr;9(4):e95492. doi:10.1371/journal.pone.0095492. [CROSSREF]

23. Kitts DD, Weiler K. Bioactive proteins and peptides from food sources. Applications of bioprocesses used in isolation and recovery. Curr Pharm Des. 2003;9(16):1309-23. doi: 10.2174/1381612033454883. [CROSSREF]

24. Lopez-Sanchez J, Ponce-Alquicira E, Pedroza-Islas R, de la Peña Diaz A, Soriano-Santos J. Effects of heat and pH treatments and in vitro digestion on the biological activity of protein hydrolysates of Amaranthus hypochondriacus L. grain. J Food Sci Technol. 2016 Dec;53(12):4298-307. doi: 10.1007/s13197- 016-2428-0. [CROSSREF]

25. Singh BP, Vij S, Hati S. Functional significance of bioactive peptides derived from soybean. Peptides. 2014 Apr;54:171-9. doi: 10.1016/j.peptides.2014.01.022. [CROSSREF]

26. Nair SS, Kavrekar V, Mishra A. In vitro studies on alpha amylase and alpha glucosidase inhibitory activities of selected plant extracts. Eur J Exp Biol. 2013;3(1):128-32.

27. Rebello CJ, Greenway FL, Finley JV. A review of the nutritional value of legumes and their effects on obesity and its related co-morbidities. Obes Rev. 2014 May;15(5):392-407. doi: 10.1111/obr.12144. [CROSSREF]

28. Sreelatha S, Jeyachitra A, Padma PR. Antiproliferation and induction of apoptosis by Moringa Oleifera leaf extract on human cancer cells. Food Chem Toxicol. 2011 Jun;49(6):1270-5. doi: 10.1016/j.fct.2011.03.006. [CROSSREF]

29. Cáceres A, Girón LM, Alvarado SR, Torres MF. Screening of antimicrobial activity of plants popularly used in Guatemala for the treatment dermatomucosal diseases. J Ethnopharmacol. 1987 Aug;20(3):223-37. doi: 10.1016/0378- 8741(87)90050-x. [CROSSREF]

30. Guevara AP, Vargas C, Sakurai H, Fujiwara Y, Hashimoto K, Maoka T, et al. An antittumor promoter from Moringa Oleifera Lam. Mutat Res. 1999 Apr;440(2):181-8. doi: 10.1016/s1383-5718[99]00025-X. [CROSSREF]

31. Costa-Lotufo LV, Khan MT, Ather A, Wilke DV, Jimenez PC, Pessoa C, et al. Studies of the anticancer potential of plants used in Bangladeshi folk medicine. J Ethnopharmacol. 2005 May 13;99(1):21-30. doi: 10.1016/j.jep.2005.01.041. [CROSSREF]

32. Lee L, Rodriguez J, Tsukiyama T. Chromatin remodeling factors Isw2 and Ino80 regulate checkpoint activity and chromatin structure in S phase. Genetics. 2015 Apr;199(4):1077-91. doi: 10.1534/genetics.115.174730. [CROSSREF]

33. Sanchez-Machado DI, Nuñez-Gastelum JA, Reyes-Moreno C, Ramírez-Wong B, López-Cervantes J. Nutritional quality of edible parts of Moringa oleifera. Food Anal Method. 2010;3:175-80. doi: 10.1007/s12161-009-9106z. [CROSSREF]

34. Mirzaie S, Zirak-Khattab F, Hosseini SA, Donyaei-Darian H. Effects of dietary Spirulina on antioxidant status, lipid profile, immune response and performance characteristics of broiler chickens reared under high ambient temperature. Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Apr;31(4):556-63. doi: 10.5713/ajas.17.0483. [CROSSREF]

35. Hidalgo-Lucas S, Rozan P, Guérin-Deremaux L, Baert B, Violle N, Saniez-Degrave MH, et al. Benefits of Preventive Administration of Chlorella sp. on Visceral Pain and Cystitis Induced by a Single Administration of Cyclophosphamide in Female Wistar Rat. J Med Food. 2016 May;19(5):450-6. doi: 10.1089/jmf.2015.0077. [CROSSREF]

36. Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B, Bullinger M, Cull A, Duez NJ, et al. The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology. J Natl Cancer Inst. 1993 Mar 3;85(5):365-76. doi: 10.1093/jnci/85.5.365.39. [CROSSREF]

37. Fayers PM, Aaronson NK, Bjordal K, Groenvold M, Curran D, Bottomley A; On behalf of the EORTC Quality of Life Group. The EORTC QLQ-C30 Scoring Manual [3rd Edition]. Published by: European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Brussels; 2001. [CROSSREF]

38. Berat S, Radulovic S. Trends in use of and attitudes held towards alternative and complementary medicine among patients treated in a Department of Medical Oncology in Serbia. A several-years apart time survey study. J BUON. 2014 Apr-Jun;19(2):535-9.

39. Gnanaselvan S, Yadav SA, Manoharan SP, Pandiyan B. Uncovering the anticancer potential of phytomedicine and polyherbal's synergism against cancer – A review. Biointerface Research. 2023;13(4):356. doi: 10.33263/ BRIAC134.356. [CROSSREF]

40. Nikolic I, Smiljenic D, Kukic B, Bogdanovic B, Petrovic T, Ivkovic-Kapicl T, et al. Application of alternative medicine in gastrointestinal cancer patients. Vojnosanit Pregl. 2012;69(11):947-50. [CROSSREF]

41. Luketina-Šunjka M, Rančić N, Subotić S, Jakovljević M. Complementary and alternative medicine in Serbia: A literature review. Acta Medica Medianae. 2020;59(3):98-104. doi:10.5633/amm.2020.0313. [CROSSREF]

42. Choudhari AS, Mandave PC, Deshpande M, Ranjekar P, Prakash O. Phytochemicals in cancer treatment: From preclinical studies to clinical practice. Front Pharmacol. 2020 Jan;10:1614. doi: 10.3389/fphar.2019.01614. [CROSSREF]

43. Battisti NML, Reed MWR, Herbert E, Morgan JL, Collins KA, Ward SE, et al. Bridging the age gap in breast cancer: Impact of chemotherapy on quality of life in older women with early breast cancer. Eur J Cancer. 2021 Feb;144:269- 80. doi: 10.1016/j.ejca.2020.11.022. [CROSSREF]

44. Laskar YB, Lourembam RM, Mazumder PB. Herbal remedies for breast cancer prevention and treatment. In: Hassan BAR, editor. Medicinal Plants - Use in Prevention and Treatment of Diseases. IntechOpen; 2020. doi: 10.5772/ intechopen.89669. [CROSSREF]

45. Caesar LK, Cech NB. Synergy and antagonism in natural product extracts: when 1+1 does not equal 2. Nat Prod Rep. 2019 Jun;36(6):869-88. doi: 10.1039/c9np00011a. [CROSSREF]

46. Abbas Z, Manoharan AL, Jagadeesan G, Nataraj G, Muniyandi K, Sathyanarayanan S, et al. Evaluation of an edible polyherbal formulation against urinary tract infection pathogens, its antioxidant and anti-inflammatory potential. Biocatal Agric Biotechnol. 2021;35. doi: 10.1016/j. bcab.2021.102104. [CROSSREF]

47. Roy A. Plumbagin: A potential anti-cancer compound. Mini Rev Med Chem. 2021;21(6):731-7. doi: 10.2174/1389557520666201116144421. [CROSSREF]

1. De la Cruz M, Bandiano J. Libellus de medicinalibus Indorum herbis: manuscrito azteca de 1552. 2. ed. México, D.F: Fondo de Cultura Económica: Instituto Mexicano del Seguro Social; 1991. 2 p.

2. Figueroa-Hernández JL, Céspedes-Cortés, Figueroa-Espitia JL. Flora Silvestre presente en un nuevo asentamiento urbano en la Delegación de Xochimilco en México, D.F. In: XXVI Congreso Nacional de Farmacología; 2004 Мay 25-28; Morelia, Michoacán, Mexico.

3. Greenlee H, Balneaves LG, Carlson LE, Cohen M, Deng G, Hershman D, et al. Society for Integrative Oncology. Clinical practice guidelines on the use of integrative therapies as supportive care in patients treated for breast cancer. J Natl Cancer Inst Monogr. 2014 Nov;2014(50):346-58. doi: 10.1093/jncimonographs/lgu041. [CROSSREF]

4. Lianes Barragan P, Fernández Bruno M, Martínez Peralta S. Medicina Integrativa en el paciente oncológico. In: Escobar Álvarez Y, Blasco Cordellat A, Espinosa Arranz J, De las Peñas Bataller R, Del Mar Muñoz Sánchez M, Virizuela Echaburu JA, et al., editors. Manual de Cuidados Continuos de SEOM, 2A Edición. Madrid: Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM); 2014. p. 489-97.

5. Bañuelos MR. Medicina integrativa en el paciente oncológico: Estrategia de la Organización Mundial de la Salud y estado actual. Revista Medica de Homeopatia. 2013;6(3):136-40. doi: 10.1016/j.homeo.2013.10.001. [CROSSREF]

6. Shike M, Brennan MF. Supportive care of the cancer patient. In: DeVita VT, Hellman S, Rosenberg SA, editors. Cancer: Principles and Practice in Oncology. Philadelphia, PA: J.B. Lippincott; 1989. P. 2029-44.

7. Deng GE, Frenkel M, Cohen L, Cassileth BR, Abrams DI, Capodice JL, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for integrative oncology: complementary therapies and botanicals. J Soc Integr Oncol. 2009;7(3):85-120. [HTTP]

8. Thinking About Complementary and Alternative Medicine: A Guide for People with Cancer. National Institutes of Health.

9. Heber D, Blackburn GL, Go VLW. Introduction: The principles of nutrition oncology. In: Heber D, Blackburn GL, Go VLW. Nutritional Oncology. San Diego, CA: Academic Press; 1999. p. 1-10.

10. Lemus Rodríguez Z, García Pérez ME, Batista Duharte A, De la Guardia Peña O, Alfonso Castillo A. La tableta de anamú: un medicamento herbario inmunoestimulante. MEDISAN. 2004;8(3).

11. García Pérez ME, Lemus Rodríguez Z, Hung Arbelo M., Vistel Vigo M. Influence of polyvinylpyrrolidone, microcrystalline cellulose and colloidal silicon dioxide on technological characteristics of a high-dose Petiveria alliacea tablet. Drug Dev. Ind. Pharm. 2017 Dec; 43(12):2011-5. doi: 10.1080/03639045.2017.1359621. [CROSSREF]

12. Jovicevic L, Troiani MP, Capezzone de Joannon A, Saso L, Mazzanti G, Rossi V. In vitro antiproliferative activity of Petiveria alliacea L. on several t tumor cell lines. Pharmacol Res. 1993;27(S1):105-6. doi: https://doi.org/10.1006/phrs.1993.1087. [CROSSREF]

13. Marini S, Jovicevic L, Milanese C, Giardina B, Leone MG. Effects of Petiveria alliacea L. on cytokine production and natural killer cell activity. Pharmacol Res. 1993;27(S1):107-8. doi: https://doi.org/10.1006/phrs.1993.1088. [CROSSREF]

14. Williams LAD, The TL, Gardner MT, Fletcher CK, Naravane A, Gibbs N, et al. Immunomodulatory activities of Petiveria alliacea L. Phytother Res. 1997;11(3):251- 3. doi: 10.1002/(sici)1099-1573(199705)11:33.0.co;2-b. [CROSSREF]

15. Kubec R, Musah R. Cysteine sulfoxide derivatives in Petiveria alliacea. Phytochemistry. 2001 Nov;58(6):981-5. doi: 10.1016/s0031-9422(01)00304-1. [CROSSREF]

16. Queiroz ML. Cytokine profile and natural killer cell activity in Listeria monocytogenes infected mice treated orally with Petiveria alliacea extract. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2000 Aug;22(3):501-18. doi: 10.3109/08923970009026008. [CROSSREF]

17. Urueña C, Cifuentes C, Castañeda D, Arango A, Kaur P, Asea A, et al. Petiveria alliacea extracts multiple mechanisms to inhibit growth of human and mouse ttumoral cells. BMC Complement Altern Med. 2008;8(60). doi: 10.1186/1472-6882-8-60. [CROSSREF]

18. Anwar F, Latif S, Ashraf M, Gilani AH. Moringa Oleifera: a food plant with multiple medicinal uses. Phytother Res. 2007 Jan;21(1):17-25. doi: 10.1002/ ptr.2023. [CROSSREF]

19. Kasolo JN, Bimenya GS, Ojok L, Ochieng J, Ogwal-Okeng JW. Phytochemicals and uses of Moringa Oleifera leaves in Ugandan rural communities. J Med Plants Res. 2010;4(9):753-7.

20. Vats S, Grupta T. Evaluation of bioactive compounds and antioxidant potential of hydroethanolic extract of Moringa Oleifera Lam from Rajasthan, India. Physiol Mol Biol Plants. 2017 Jan;23(1):239-48. doi: 10.1007/s12298- 016-0407-6. [CROSSREF]

21. Mehta S, Rai PK, Rai NK, Rai AK, Bicanic D, Watal G. Role of spectral studies in detection of antibacterial phytoelements and phytochemicals of Moringa Oleifera. Food Biophys. 2011 Jun;6(4):497-502. doi: 10.1007/s11483-011-9231-2. [CROSSREF]

22. Jung IL. Soluble extract from Moringa Oleifera leaves with a new anticancer activity. PLoS One. 2014 Apr;9(4):e95492. doi:10.1371/journal.pone.0095492. [CROSSREF]

23. Kitts DD, Weiler K. Bioactive proteins and peptides from food sources. Applications of bioprocesses used in isolation and recovery. Curr Pharm Des. 2003;9(16):1309-23. doi: 10.2174/1381612033454883. [CROSSREF]

24. Lopez-Sanchez J, Ponce-Alquicira E, Pedroza-Islas R, de la Peña Diaz A, Soriano-Santos J. Effects of heat and pH treatments and in vitro digestion on the biological activity of protein hydrolysates of Amaranthus hypochondriacus L. grain. J Food Sci Technol. 2016 Dec;53(12):4298-307. doi: 10.1007/s13197- 016-2428-0. [CROSSREF]

25. Singh BP, Vij S, Hati S. Functional significance of bioactive peptides derived from soybean. Peptides. 2014 Apr;54:171-9. doi: 10.1016/j.peptides.2014.01.022. [CROSSREF]

26. Nair SS, Kavrekar V, Mishra A. In vitro studies on alpha amylase and alpha glucosidase inhibitory activities of selected plant extracts. Eur J Exp Biol. 2013;3(1):128-32.

27. Rebello CJ, Greenway FL, Finley JV. A review of the nutritional value of legumes and their effects on obesity and its related co-morbidities. Obes Rev. 2014 May;15(5):392-407. doi: 10.1111/obr.12144. [CROSSREF]

28. Sreelatha S, Jeyachitra A, Padma PR. Antiproliferation and induction of apoptosis by Moringa Oleifera leaf extract on human cancer cells. Food Chem Toxicol. 2011 Jun;49(6):1270-5. doi: 10.1016/j.fct.2011.03.006. [CROSSREF]

29. Cáceres A, Girón LM, Alvarado SR, Torres MF. Screening of antimicrobial activity of plants popularly used in Guatemala for the treatment dermatomucosal diseases. J Ethnopharmacol. 1987 Aug;20(3):223-37. doi: 10.1016/0378- 8741(87)90050-x. [CROSSREF]

30. Guevara AP, Vargas C, Sakurai H, Fujiwara Y, Hashimoto K, Maoka T, et al. An antittumor promoter from Moringa Oleifera Lam. Mutat Res. 1999 Apr;440(2):181-8. doi: 10.1016/s1383-5718[99]00025-X. [CROSSREF]

31. Costa-Lotufo LV, Khan MT, Ather A, Wilke DV, Jimenez PC, Pessoa C, et al. Studies of the anticancer potential of plants used in Bangladeshi folk medicine. J Ethnopharmacol. 2005 May 13;99(1):21-30. doi: 10.1016/j.jep.2005.01.041. [CROSSREF]

32. Lee L, Rodriguez J, Tsukiyama T. Chromatin remodeling factors Isw2 and Ino80 regulate checkpoint activity and chromatin structure in S phase. Genetics. 2015 Apr;199(4):1077-91. doi: 10.1534/genetics.115.174730. [CROSSREF]

33. Sanchez-Machado DI, Nuñez-Gastelum JA, Reyes-Moreno C, Ramírez-Wong B, López-Cervantes J. Nutritional quality of edible parts of Moringa oleifera. Food Anal Method. 2010;3:175-80. doi: 10.1007/s12161-009-9106z. [CROSSREF]

34. Mirzaie S, Zirak-Khattab F, Hosseini SA, Donyaei-Darian H. Effects of dietary Spirulina on antioxidant status, lipid profile, immune response and performance characteristics of broiler chickens reared under high ambient temperature. Asian-Australas J Anim Sci. 2018 Apr;31(4):556-63. doi: 10.5713/ajas.17.0483. [CROSSREF]

35. Hidalgo-Lucas S, Rozan P, Guérin-Deremaux L, Baert B, Violle N, Saniez-Degrave MH, et al. Benefits of Preventive Administration of Chlorella sp. on Visceral Pain and Cystitis Induced by a Single Administration of Cyclophosphamide in Female Wistar Rat. J Med Food. 2016 May;19(5):450-6. doi: 10.1089/jmf.2015.0077. [CROSSREF]

36. Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B, Bullinger M, Cull A, Duez NJ, et al. The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology. J Natl Cancer Inst. 1993 Mar 3;85(5):365-76. doi: 10.1093/jnci/85.5.365.39. [CROSSREF]

37. Fayers PM, Aaronson NK, Bjordal K, Groenvold M, Curran D, Bottomley A; On behalf of the EORTC Quality of Life Group. The EORTC QLQ-C30 Scoring Manual [3rd Edition]. Published by: European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Brussels; 2001. [CROSSREF]

38. Berat S, Radulovic S. Trends in use of and attitudes held towards alternative and complementary medicine among patients treated in a Department of Medical Oncology in Serbia. A several-years apart time survey study. J BUON. 2014 Apr-Jun;19(2):535-9.

39. Gnanaselvan S, Yadav SA, Manoharan SP, Pandiyan B. Uncovering the anticancer potential of phytomedicine and polyherbal's synergism against cancer – A review. Biointerface Research. 2023;13(4):356. doi: 10.33263/ BRIAC134.356. [CROSSREF]

40. Nikolic I, Smiljenic D, Kukic B, Bogdanovic B, Petrovic T, Ivkovic-Kapicl T, et al. Application of alternative medicine in gastrointestinal cancer patients. Vojnosanit Pregl. 2012;69(11):947-50. [CROSSREF]

41. Luketina-Šunjka M, Rančić N, Subotić S, Jakovljević M. Complementary and alternative medicine in Serbia: A literature review. Acta Medica Medianae. 2020;59(3):98-104. doi:10.5633/amm.2020.0313. [CROSSREF]

42. Choudhari AS, Mandave PC, Deshpande M, Ranjekar P, Prakash O. Phytochemicals in cancer treatment: From preclinical studies to clinical practice. Front Pharmacol. 2020 Jan;10:1614. doi: 10.3389/fphar.2019.01614. [CROSSREF]

43. Battisti NML, Reed MWR, Herbert E, Morgan JL, Collins KA, Ward SE, et al. Bridging the age gap in breast cancer: Impact of chemotherapy on quality of life in older women with early breast cancer. Eur J Cancer. 2021 Feb;144:269- 80. doi: 10.1016/j.ejca.2020.11.022. [CROSSREF]

44. Laskar YB, Lourembam RM, Mazumder PB. Herbal remedies for breast cancer prevention and treatment. In: Hassan BAR, editor. Medicinal Plants - Use in Prevention and Treatment of Diseases. IntechOpen; 2020. doi: 10.5772/ intechopen.89669. [CROSSREF]

45. Caesar LK, Cech NB. Synergy and antagonism in natural product extracts: when 1+1 does not equal 2. Nat Prod Rep. 2019 Jun;36(6):869-88. doi: 10.1039/c9np00011a. [CROSSREF]

46. Abbas Z, Manoharan AL, Jagadeesan G, Nataraj G, Muniyandi K, Sathyanarayanan S, et al. Evaluation of an edible polyherbal formulation against urinary tract infection pathogens, its antioxidant and anti-inflammatory potential. Biocatal Agric Biotechnol. 2021;35. doi: 10.1016/j. bcab.2021.102104. [CROSSREF]

47. Roy A. Plumbagin: A potential anti-cancer compound. Mini Rev Med Chem. 2021;21(6):731-7. doi: 10.2174/1389557520666201116144421. [CROSSREF]


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh