Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Sadržaj


U fokusu

Smrtnost zdravstvenih radnika tokom pandemije KOVID-19 oboljenja

Autor Milena Šantrić Milićević
Strane 11-15

Originalni radovi

Pregledni radovi

Prelom vrata talusa: pregled kliničkih karakteristika i metoda lečenja

Jovana Grupković, Uroš Dabetić, Marko Simić
Strane 100-107

Uticaj tajminga operacije preloma kuka na krajnji ishod lečenja

Uroš Dabetić, Jovana Grupković, Slaviša Zagorac, Marko Simić, Goran Tulić
Strane 55-61

Antikoagulansi i kortikosteroidi u lečenju KOVID-19 oboljenja – šta znamo do sada?

Marija Milenković, Marija Dukić, Ivan Rović, Đuro Šijan, Adi Hadžibegović, Višeslav Popadić, Slobodan Klašnja, Milica Brajković, Marija Zdravković
Strane 62-74

Kliničke karakteristike KOVID-19 infekcije i efikasnost vakcinacije kod bolesnika sa hematološkim malignitetima

Olivera Marković, Anica Divac, Ilija Bukurecki, Marija Branković, Igor Jovanović, Predrag Đuran, Marija Zdravković
Strane 75-86

Trombocitopenija i KOVID-19: diferencijalna dijagnoza i terapija

Mirjana Mitrović, Nikola Pantić
Strane 87-99

Prikazi slučajeva

Radiološki nalaz pneumomedijastinuma kao retke komplikacije emfizematoznog pijelonefritisa

Ksenija Mijović, Nevena Stanišić, Dragan Mašulović, Dušan Šaponjski, Nikola Bogosavljević, Dragan Vasin, Milica Mitrović Jovanović
Strane 108-112

Erizipel nakon ujeda mačke izazvan bakterijom pasteurella multocida – prikaz slučaja

Eleonora Gvozdenović, Jovan Malinić, Nataša Nikolić, Nataša Katanić, Milica Jovanović, Olga Dulović
Strane 113-118

Volumen 3 Broj 1

Mart 2022


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh