Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Onkologija - Srpski medicinski časopis Lekarske komore

Diseminovana intravaskularna koagulopatija u akutnoj nepromijelocitnoj mijeloidnoj leukemiji – učestalost, kliničko-laboratorijske karakteristike i prognostički značaj

  • Citiranje članka: 8
UVOD Akutne mijeloidne leukemije (AML) su heterogena grupa malignih bolesti krvi koje karakteriše klonalna ekspanzija mijeloblasta u koštanoj srži (≥20%), perifernoj krvi i/ili drugim tkivima [1]. AML se ubraja u retke bolesti i čini 1,1% svih malignih bolesti. AML je najčešći tip akutnih leukemija...

Gigantski filodni tumor: prikaz slučaja i pregled literature

UVOD Filodni tumor (FT), poznat i kao cistosarcoma phillodes, čini < 1% svih tumora dojke, a ima incidencu od oko 2,1 na milion slučajeva [1,2,3]. Ovi tumori se sastoje i od stromalnih i od epitelnih elemenata, i tradicionalno se svrstavaju u benigne, granične (borderline) i maligne na osnovu...

© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh