Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Sadržaj


Pismo uredniku

Aktuelna tema

SaRS-CoV-2: Epidemiološke karakteristike, klinička slika, dijagnostika i prevencija – pregled dosadašnjih saznanja

Autor Marina B. Fišeković-Kremić, Snežana P. Stojanović-Ristić
Strane 16-22

Originalni radovi

Ezofagealni, gastrični, kolorektalni, pankreatični, hepatocelularni karcinomi i holangiokarcinomi u Severnoj Makedoniji: serija pacijenata lečenih na Univerzitetskoj klinici, između 2015. i 2019. godine

Kalina Grivčeva Stardelova, Gjorgji Deriban, Goran Stefanovski, Magdalena Genadieva Dimitrova, Fana Ličovska Josifović, Beti Todorovska, Dzem Adem, Sanja Sazdovska, Žaklina Čagoroska
Strane 33-42

Nezadovoljene potrebe za stomatološkom zdravstvenom zaštitom u Srbiji

Todorović Jovana, Popović Nataša, Piperac Pavle, Đurđević-Todorović Slavica, Terzić-Šupić Zorica
Strane 43-51

Pregledni radovi

Preimplantaciono genetičko testiranje

Ana Jeremić, Dragana Vuković, Srna Subanović, Jovana Broćić, Biljana Macanović
Strane 52-63

Po izboru urednika

Originalni radovi

Prikazi knjiga

Medicinska statistika u R programskom okruženju

Autor Prof. dr Vesna Bjegović-Mikanović, Prof. dr Biljana Miličić
Strane 110-112

Volumen 2 Broj 2

Jun 2021


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh