Sadržaj


Pismo uredniku

SaRS-CoV-2: Epidemiološke karakteristike, klinička slika, dijagnostika i prevencija – pregled dosadašnjih saznanja

Autor Marina B. Fišeković-Kremić, Snežana P. Stojanović-Ristić
Strane 16-22

Originalni radovi

Citomegalovirusna reaktivacija kod pacijenata u procesu alogene transplantacije matičnh ćelija hematopoeze

Jovana Lina Kessler, Katarina Ivanović, Dejana Stanisavljević, Milena Todorović Balint
Strane 82-91

Karakteristike bolesnika sa sekundarnom eritrocitozom u odnosu na bolesnike sa policitemijom verom

Milica Jeremić, Danijela Leković, Dijana Šefer, Vesna Đorđević, Andrija Bogdanović
Strane 75-81

Nezadovoljene potrebe za stomatološkom zdravstvenom zaštitom u Srbiji

Todorović Jovana, Popović Nataša, Piperac Pavle, Đurđević-Todorović Slavica, Terzić-Šupić Zorica
Strane 43-51

Ezofagealni, gastrični, kolorektalni, pankreatični, hepatocelularni karcinomi i holangiokarcinomi u Severnoj Makedoniji: serija pacijenata lečenih na Univerzitetskoj klinici, između 2015. i 2019. godine

Kalina Grivčeva Stardelova, Gjorgji Deriban, Goran Stefanovski, Magdalena Genadieva Dimitrova, Fana Ličovska Josifović, Beti Todorovska, Dzem Adem, Sanja Sazdovska, Žaklina Čagoroska
Strane 33-42

Pregledni radovi

Preimplantaciono genetičko testiranje

Ana Jeremić, Dragana Vuković, Srna Subanović, Jovana Broćić, Biljana Macanović
Strane 52-63

Medicinska statistika u R programskom okruženju

Prof. dr Vesna Bjegović-Mikanović, Prof. dr Biljana Miličić
Strane 110-112
Volumen 2 Broj 2

Volumen 2 Broj 2

Jun 2021


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh