Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Ginekologija i akušerstvo - Srpski medicinski časopis Lekarske komore

Ekstremna gojaznost i totalna laparoskopska histerektomija - prikaz slučaja

UVOD Gojaznost je ozbiljan zdravstveni problem modernog društva. Gojazne žene su pod većim rizikom od određenih ginekoloških oboljenja, uključujući tu i hiperplaziju endometrijuma i karcinom endometrijuma [1]. Takođe, prekomerna telesna masa otežava izvođenje operativnih zahvata kod ovakvih pacijenata,...

Hipertenzija u trudnoći

Urednici: Svetlana Vrzić Petronijević, Miloš PetronijevićIzdavač: CIBID, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2020 ISNB 978-86-7117-608-8 Termini: hipertenzija u trudnoći, EPH gestoza, gravidarna toksikoza, trudnoćom uzrokovana hipertenzija (engl. pregnancy induced hypertension...

Infekcija virusom humane imunodeficijencije u trudnoći

UVOD Prvi bolesnici sa sindromom stečene imunodeficijencije (engl. acquired immune deficiency syndrome- AIDS) opisani su 1981. godine, a nakon dve godine, identifikovan je i uzročnik bolesti - humani imunodeficijentni virus (HIV) [1]. Krajem 2020. godine, u svetu je HIV-om bilo inficirano oko 37,7...

Najvažnije o abrupciji placente - klinička slika i lečenje

UVOD Abrupcija placente je jedan od najčešćih uzroka morbiditeta majki i perinatalnog mortaliteta. Jedan je od vodećih uzroka vaginalnog krvarenja u drugoj polovini trudnoće (najčešće posle dvadesete gestacijske nedelje) ili neposredno pre rođenja deteta. Prevalencija trudnoća komplikovanih abrupcijom...

Patološko krvarenje iz materice kod žena u reproduktivnom periodu

UVOD Patološko krvarenje iz materice (engl. abnormal uterine bleeding -AUB) predstavlja svako krvarenje koje odstupa od normalne cikličnosti/učestalosti, dužine trajanja i obima menstrualnog krvarenja, i predstavlja jedan od najčešćih poremećaja zdravlja kod žena u reproduktivnom periodu [1,2]. Uz...

Perinatalne komplikacije trudnoća komplikovanih miomima uterusa

UVOD Miomi (fibromi ili leiomiomi) predstavljaju najčešće tumore ženskih reproduktivnih organa [1,2]. Sastoje se od glatkih mišićnih ćelija, fibroblasta i ekstracelularnog matriksa [3]. Obilna količina ekstracelularnog matriksa, koju grade glikozaminoglikani i gusto zbijeni intersticijumski kolagen,...

Preimplantaciono genetičko testiranje

UVOD Preimplantaciono genetičko testiranje (PGT) obuhvata procedure koje su ranije bile poznate kao preimplantaciona genetička dijagnostika (PGD) i preimplantacioni genetički skrining (PGS). Prema Konzorcijumu ESHRE (engl. European Society for Human Reproduction and Embryology), PGT se definiše kao...

SIPOC metoda optimizacije kliničkog procesa u akušerstvu

UVOD Tematika implementacije savremenih modela na nivou tercijarne zdravstvene zaštite posebno je aktuelna. SIPOC metoda (engl. suppliers, inputs, process, outputs, customers – SIPOC) našla je primenu u upravljanju različitim organizacijama [1,2], a izazov je da se ona primeni i u organizacijama...

Spontana ruptura materice u trudnoći

UVOD Ruptura materice predstavlja životno ugrožavajuću akušersku komplikaciju i povezana je sa visokom učestalošću maternalnog i neonatalnog morbiditeta i mortaliteta [1]. U razvijenim zemljama je retka i najčešće predstavlja komplikaciju prethodnog carskog reza, ređe drugih operacija na materici,...

© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh