Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna terapija - Srpski medicinski časopis Lekarske komore

Medicina bola

Urednici: Predrag Stevanović, Dejan Nešić i Nebojša LađevićIzdavač: CIBID, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2020ISBN 978-86-7117-598-2 Informacije Ključne reči: “Sedare dolorem divinum opus est!” („Ublažiti bol božansko je delo!“)Latinska poslovica Autori:Atanasijević...

Prednosti point-of-care metoda u perioperativnoj kontroli krvarenja

UVOD Perioperativna kontrola krvarenja je kompleksan zadatak koji ima značajan uticaj na ishod operativnog zahvata. Kontrola faktora koagulacije i hemostaze je jedan od najznačajnijih zadataka anesteziologa, hirurga, transfuziologa, hematologa, ali i lekara drugih specijalnosti. Većina poremećaja...

Razvoj definicije sepse

UVOD Sepsa i septički šok su veliki zdravstveni problemi, koji svake godine pogađaju milione ljudi širom sveta [1]. Naime, godišnje, oko 20 miliona ljudi u svetu oboli od sepse. Usled visoke stope mortaliteta (oko 26%), sepsa je potencijalno odgovorna za preko pet miliona smrtnih slučajeva svake...

Uticaj KOVID-19 pandemije na lečenje pacijenata sa hroničnim bolom

  • Citiranje članka: 4
UVOD Tokom proteklih osamnaest meseci, pandemija bolesti izazvane koronavirusom 2019 (KOVID-19) prouzrokovala je dramatične društvene, ekonomske, kao i poremećaje u sistemu zdravstvene zaštite širom sveta. Zaključno sa 20. junom 2021. godine, samo u Sjedinjenim Američkim Državama, prijavljeno je...

© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh