Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Sadržaj


Originalni radovi

Pregledni radovi

Koštana transplantacija u ortopedskoj hirurgiji

Dejan Aleksandrić, Lazar Mičeta, Želimir Jovanović, Jovana Grupković, Uroš Dabetić, Boris Vukomanović
Strane 125-132

Spontana ruptura materice u trudnoći

Radojka Cerović Popović, Radmila Sparić
Strane 133-142

Evaluacija davalaca kompjuterizovanom tomografijom u sklopu preoperativne pripreme za presađivanje bubrega sa živog davaoca

Bojana Mišković, Marija Dobrić, Aleksandar Pavlović, Bojana Maričić, Ksenija Mijović, Biljana Jovandić, Tijana Tomić, Dragan Vasin, Dragan Mašulović
Strane 143-150

Infekcija virusom humane imunodeficijencije u trudnoći

Radmila Sparić, Aleksandra Pavić, Luka Andrić, Aleksa Novković, Đina Tomašević, Slađana Pavić
Strane 151-163

Vodič evropskog respiratornog udruženja u lečenju sarkoidoze: klinički pristup i predlozi

Nikola Marić, Slobodan Belić, Nikola Nikolić, Mihailo Stjepanović
Strane 164-174

Preispitivanje uloge magnezijuma u istraživanjima epilepsije i zbrinjavanju pacijenata sa epilepsijom

Marija Stanojević, Miro Parezanović, Aneta Popović, Svetolik Spasić, Srđan Lopičić, Vladimir Nedeljkov, Zorica Jovanović, Sonja Vučković
Strane 175-187

Prikazi slučajeva

Volumen 4 Broj 2

Jun 2023


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh