Sadržaj


Komplikacije nakon dezartikulacije kuka i hemipelvektomije

Stanislav Rajković, Nikica Mandić, Nenad Lujić, Zoran Vučinić, Danilo Jeremić
Strane 130-136

Stopa pojave neželjenih događaja nakon vakcinacije kod predškolske dece u domu zdravlja u Inđiji

Tanja Rožek Mitrović, Vesna Petrović, Danilo Višnjevac
Strane 122-129

Laparoskopski pristup lečenju inflamatornog miofibroblastnog tumora slezine, prikaz slučaja i pregled literature

Nikola Grubor, Dragan Erić, Ivana Pavlović, Goran Tasić, Slavko Matić
Strane 143-148

Laparoskopsko lečenje proste džinovske ciste u jetri

Vuk Aleksić, Vladimir Špica, Zorana Bokun-Vukašinović, Radmila Ćulafić, Svetlana Mijatović, Nebojša Mitrović
Strane 137-142

Hipertenzija u trudnoći

Prof. dr Darko Plećaš
Strane 187-191

Preporuke za odgovornu upotrebu benzodijazepina u zaštiti duševnog zdravlja

Terzić-Šupić Zorica, Todorović Jovana
Strane 183-186
Volumen 1 Broj 2

Volumen 1 Broj 2

Decembar 2020


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh