Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Psihijatrija - Srpski medicinski časopis Lekarske komore

Farmakogenetika antidepresiva – korak ka individualizaciji terapije

UVOD Depresivni poremećaji su među najčešćim oboljenjima današnjice, sa preko 350 miliona obolelih i godišnjom prevalencijom od 4,7% na globalnom nivou [1,2]. To je najčešći mentalni poremećaj u opštoj populaciji, sa dva puta češćim javljanjem kod žena u odnosu na mušku populaciju. Depresivne poremećaje...

Kako čovek reaguje na zvuke u životnoj sredini

  • Citiranje članka: 3
UVOD Ljudi su izloženi različitim zvučnim podsticajima iz okruženja, koji se kreću od zvukova iz prirode (zvuci koje proizvode biljke, životinje, vetar, grom, kiša) do zvukova koje proizvode drugi ljudi i društvo uopšte, u šta spadaju: muzika, mašine i električni aparati, saobraćaj, industrija,...

Preporuke za odgovornu upotrebu benzodijazepina u zaštiti duševnog zdravlja

Autori: Nađa P. Marić, Milutin Kostić, Janko Samardžić, Slobodanka Pejović- Nikolić, Olivera VukovićIzdavač: Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2020. ISBN 978-86-82277-69-9 Knjiga ,,Preporuke za odgovornu upotrebu benzodijazepina u zaštiti duševnog zdravlja’’ autora Marić NP, Kostić M, Samardžić...

© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh