Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Sadržaj


Rad po pozivu

Originalni radovi

Prednosti i nedostaci integracije u Evropsku uniju: istraživanje među studentima prve godine medicine u Srbiji

Milena Šantrić-Milićević, Jovana Todorović, Želјka Stamenković, Aleksandar Stevanović, Janko Janković, Zorica Terzić-Šupić, Aleksandra Jović-Vraneš, Bojana Matejić, Bosilјka Đikanović, Ivana Sotirović, Jovana Vidojević, Marija Zdujić
Strane 21-26

Korišćenje bejbi frendli usluga u porodilištima u Srbiji

Mirjana Živković Šulović
Strane 27-43

Determinante namere vakcinisanja protiv humanog papiloma virusa kod učenika

Marijana Milošević Gačević, Sandra Petrović
Strane 44-55

Septično stanje u diferencijalnoj dijagnozi nejasnog febrilnog stanja

Luka Ilić, Aleksandar Jeremić
Strane 56-63

Uzrok prevremenog porođaja kao prognostički faktor neonatalnog ishoda i načina završavanja porođaja

Smiljana Donić, Rastko Maglić, Vesna Mandić, Milica Mandić, Konstantin Kostić, Dragana Maglić
Strane 64-74

Pregledni radovi

Prikazi slučajeva

Vezani muskulokutani režanj trapeziusa u rekonstrukciji defekta u regiji ramena nakon resekcije mekotkivnog sarkoma – prikaz slučaja i pregled literature

Bojan Petrović, Stanislav Rajković, Nikola Bogosavljević, Milan Stajić, Lazar Mičeta
Strane 96-103

Anafilaktički šok izazvan subkutanom imunoterapijom alergenom ambrosia elatior – prikaz slučaja

Milan Dimitrijević, Aleksandra Plavšić, Nataša Kusić, Vesna Tomić Spirić
Strane 104-114

Prikazi knjiga

Volumen 5 Broj 1

Mart 2024


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh