Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Urgentna medicina - Srpski medicinski časopis Lekarske komore

Principi lečenja preloma karlice kod politraumatizovanih pacijenata

UVOD Lečenje preloma karlice predstavlja jedan od najvećih izazova u ortopedskoj hirurgiji i traumatologiji. Ovi prelomi nastaju usled dejstva jake sile, i to u saobraćajnim udesima (60%), prilikom pada sa visine (30%), kao i pri ustrelnim i industrijskim nezgodama [1]. Kod manjeg broja starijih...

Trijaža u ne-kovid ustanovi za vreme KOVID-19 pandemije

  • Citiranje članka: 5
UVOD Pandemija KOVID-19 infekcije je okupirala svetsku zdravstvenu zajednicu. Bolest se analizira sa stanovišta epidemiologije, etiologije, patogeneze, kliničkih manifestacija bolesti, najboljih dijagnostičkih kriterijuma, i protokola lečenja. Istovremeno, pojavila se potreba za potpunom reorganizacijom...

© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh