Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Fizikalna medicina i rehabilitacija - Srpski medicinski časopis Lekarske komore

Funkcionisanje, onesposobljenost i vežbe kod starih

UVOD Starost stanovništva širom sveta je u porastu, tako da postaje sve veći problem u društvu. Tokom pedesetogodišnjeg perioda, između 1900. i 1950. godine, populacija starih ljudi se udvostručila u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), gde su, 1900. godine, ljudi stariji od 65 godina činili 4,1%...

© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh