Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Sadržaj


Volumen 2 Broj 4

Decembar 2021

Povodom međunarodnog dana mentalnog zdravlja istraživački tim projekta CoV2Soul.RS iznosi preliminarne podatke o depresivnosti u Srbiji danas

Autor Nađa P. Marić, Goran Knežević, Zorica Terzić Šupić, Ljiljana Mihić, Milica Pejović-Milovačević, Ljiljana Lazarević, Olivera Vuković, Oliver Tošković, Jovana Todorović
Strane 337-341

Magnetna rezonanca srca u ranoj dijagnostici inflamacije miokarda nakon KOVID-19 infekcije: Serija slučajeva i pregled literature

Autor Marija Zdravković, Slobodan Klašnja, Maja Popović, Predrag Đuran, Andrea Manojlović, Milica Brajković, Olivera Marković, Igor Jovanović, Marija Branković, Višeslav Popadić
Strane 323-336

Učestalost infekcija tokom primene visokodozne hemioterapije sa autolognom transplantacijom matičnih ćelija

Milica Milošević, Jelena Bila, Dejana Stanisavljević, Milena Todorović Balint
Strane 352-361

Kliničke karakteristike i ishod lečenja kod bolesnika sa akutnom limfoblastnom leukemijom

Ivana Damnjanović, Marijana Virijević, Nada Suvajdžić Vuković
Strane 342-351

Patološko krvarenje iz materice kod žena u reproduktivnom periodu

Radmila Sparić, Đina Tomašević, Mladen Anđić, Svetlana Spremović Rađenović
Strane 416-427

KOVID-19 infekcija iz aspekta gastroenterologa

Marija Branković, Igor Jovanović, Tijana Radonjić, Olivera Marković, Milica Brajković, Višeslav Popadić, Slobodan Klašnja, Marija Zdravković
Strane 392-398

Racionalna upotreba antibiotika tokom pandemije KOVID-19 infekcije

Jovica Milovanović, Ana Jotić, Zorana Radin, Ivana Ćirković
Strane 399-408

KOVID-19 – aktuelno stanje mentalnog zdravlja sa osvrtom na zdravstvene radnike

Milan Latas, Maja Pantović Stefanović, Bojana Đukić
Strane 386-391

Spontani retroperitonealni hematom kod pacijenta obolelog od KOVID-19 infekcije

Ana Sekulić, Olivera Marinković, Davor Mrda, Borislav Tošković, Marija Zdravković, Predrag Đuran
Strane 377-385

Pleuralni izliv kod pacijentkinje obolele od KOVID-19 infekcije

Jelena Aritonović Pribaković, Milica Perić, Jelena Milošević, Aleksandra Janićević
Strane 371-376

Volumen 2 Broj 4

Decembar 2021


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh