logo bez bolda opt

Menadžment zdravstvenog sistema - Srpski medicinski časopis Lekarske komore

Dualna praksa, faktori i rešenja za zdravstvene radnike

UVOD Dualna praksa je prisutna u većini zemalja, ako ne i u svim, ima različite oblike i učestalost. Na primer, prekovremeni rad se može smatrati oblikom dvojnog zapošljavanja. U literaturi, dualna praksa se opisuje na različite načine. Ona može ukazati na lekare sa višestrukim specijalizacijama,...

© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh