Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Ljudski resursi u zdravstvu - Srpski medicinski časopis Lekarske komore

Dualna praksa, faktori i rešenja za zdravstvene radnike

UVOD Dualna praksa je prisutna u većini zemalja, ako ne i u svim, ima različite oblike i učestalost. Na primer, prekovremeni rad se može smatrati oblikom dvojnog zapošljavanja. U literaturi, dualna praksa se opisuje na različite načine. Ona može ukazati na lekare sa višestrukim specijalizacijama,...

Kakva je obezbeđenost Crne Gore lekarima specijalistima medicine?

UVOD Performanse zdravstvenog sistema u mnogome zavise od njegovog najvažnijeg resursa – ljudskih resursa, njihovih znanja, veština i motivacije [1,2]. Zdravstveni radnici, a posebno visokostručni kadar, svojim znanjem, iskustvom i veštinama treba da omoguće sprovođenje zdravstvene politike, a sve...

© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh