Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Jovanka Trifunović

Jovanka Trifunović

Nikada ne odustaj od onoga što stvarno želiš. Čovek sa velikim snovima je mnogo moćniji od onoga sa činjenicana
Albert Ajnštajn

Dr Jovanka Trifunović je docent na Katedri za bazičnu i pretkliničku stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Pancevu, Univerziteta Privredna Akademija u Novom Sadu. Medicinski fakultet u Beogradu je završila 2007. godine. Pripravnički staž obavila je na Vojnomedicinskoj akademiji. Specijalističke akademske studije iz oblasti Forenzička patologija i ekspertizna dijagnostika završila je 2009. godine, a doktorske studije iz oblasti molekularne medicine završila je 2018. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Na Vojnomedicinskoj akademiji 2013. godine položila je specijalistički ispit iz patološke anatomije. Usavršavala se u Sloveniji (2009 i 2013) na Medicinskom fakultetu u Ljubljani, Italiji (2012), u Pizi u okviru Evropske škole patologije i Norveškoj (2015) na Norwegian Radium Hospital u Oslu. Doktorka Trifunović je autor i koautor stručnih radova koji su publikovani u naučnim i stručnim časopisima, zbornicima na nacionalnim i inostranim simpozijumima i kongresima. Član je srpskog lekarskog društva (SLD), Udruženja patologa i citologa Srbije (UPCS), Društva Srbije za borbu protiv raka, Srpskog anatomskog društva, Evropskog udruženja patologa (ESP).

Polje ekspertize: Klinička i primenjena anatomija, sudska medicina, forenzička dentalna medicina, patologija, histologija sa embriologijom


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh