Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Stomatologija - Srpski medicinski časopis Lekarske komore

Nezadovoljene potrebe za stomatološkom zdravstvenom zaštitom u Srbiji

UVOD Nezadovoljene potrebe pacijenata za zdravstvenom zaštitom su definisane kao „razlika između zdravstvenih usluga koje se smatraju neophodnim za određeni zdravstveni problem i usluga koje su dobijene“ [1]. Nezadovoljene potrebe za stomatološkom zdravstvenom zaštitom mogu biti pokazatelj stepena...

© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh