Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Genetika - Srpski medicinski časopis Lekarske komore

Farmakogenetika antidepresiva – korak ka individualizaciji terapije

UVOD Depresivni poremećaji su među najčešćim oboljenjima današnjice, sa preko 350 miliona obolelih i godišnjom prevalencijom od 4,7% na globalnom nivou [1,2]. To je najčešći mentalni poremećaj u opštoj populaciji, sa dva puta češćim javljanjem kod žena u odnosu na mušku populaciju. Depresivne poremećaje...

Preimplantaciono genetičko testiranje

UVOD Preimplantaciono genetičko testiranje (PGT) obuhvata procedure koje su ranije bile poznate kao preimplantaciona genetička dijagnostika (PGD) i preimplantacioni genetički skrining (PGS). Prema Konzorcijumu ESHRE (engl. European Society for Human Reproduction and Embryology), PGT se definiše kao...

© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh