Skip to main content
 • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
 • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Prikaz slučaja

Konačan ishod u lečenju Leg-Kalve-Pertesove bolesti koristeći kombinaciju ilizarovog metoda i tunelizacije –Prikaz slučaja

Branislav Krivokapić1,2, Bojan Bukva2,3, Danilo Jeremić1,2, Nikola Bogosavljević1,2, Slavko Tomić1,2
 • Institut za ortopediju ,,Banjica”, Beograd, Srbija
 • Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Univerzitetska dečja klinika ,,Tiršova”, Beograd, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Leg-Kalve-Pertesova bolest (LKPB) je relativno česta bolest kuka dečjeg doba, koja pogađa otprilike 0,8 slučajeva na 100.000 dece. Obično se javlja kod dece uzrasta između 4 i 8 godina i kod dečaka je prisutnija više nego kod devojčica. Primarno je zahvaćen jedan kuk, ali bilateralna lokalizacija je prisutna u 9-15 slučajeva. Primarni tretman u Leg-Kalve-Pertesovoj bolesti je koncept fokusiran na očuvanju glave butne kosti u acetabulumu, čime se sprečava omekšavanje i fragmentacija. Najčešći metod hirurškog tretmana sastoji se od butne ili pelvične osteotomije ili kombinacije oba. Ovaj rad ima za cilj da predstavi minimalno invazivnu alternativnu metodu za lečenje Leg-Kalve-Pertesove bolesti.

Prikaz slučaja: Predstavljamo izveštaj o slučaju 19-godišnjaka sa dugom istorijom bolesti. Njegovo lečenje počelo je u petoj godini života, i ovo je najnoviji izveštaj njegovog stanja 14 godina nakon operacije.

Zaključak: Artrodijastaza kuka korišćenjem Ilizarovljevog cirkularnog okvira u kombinaciji sa tunelizacijom glave i vrata butne kosti je minimalno invazivni hirurški zahvat. Sa tehničke tačke gledišta, ovo je relativno zahtevna procedura koja rezultira kraćim periodom hospitalizacije, smanjenim rizikom od komplikacija i troškovima, u poređenju sa karličnom i butnom osteotomijom.


UVOD

Leg-Kalve-Pertersova bolest (LKPB) je relativno česta bolest kuka dečjeg doba, koja pogađa otprilike 0,8 slučajeva na 100.000 dece [1]. Bolest su 1910. godine prvi put opisali tri naučnika iz tri različite zemlje, ali su njena etiologija i načini lečenja još uvek predmet rasprave [2]. Obično se javlja kod dece uzrasta od 4 do 8 godina i češće se javlja kod dečaka nego kod devojčica [1],[2]. Primarno je zahvaćen jedan kuk, ali bilateralna lokalizacija je prisutna u 9-15 slučajeva [1],[2].

Leg-Kalve-Pertesova bolest je avaskularno stanje koje utiče na epifizu kapitela budne kosti (glava) [1],[3]. Avaskularno stanje je praćeno usporavanjem rasta jezgra kostiju. Kostno jezgro se naknadno resorbuje, zamenjuje novom i preuređuje u skladu sa mehaničkim svojstvima. Glava butne kosti postaje sravnjena i uvećana nakon preuređenja. Proksimalni butni deo i metafiza takođe mogu biti zahvaćeni, što može dovesti do sekundarnih promena u acetabulumu. Tretman LKPB-a i dalje ostaje kontroverzan uprkos opsežnoj literaturi o ovoj temi [3].

Princip LKPB tretmana je koncept zadržanja glave butne kosti u acetabulumu, kao zaštite od omekšane i fragmentovane glave butne kosti [4],[5]. Koncept suzbijanja se može postići korišćenjem konzervativne metode (kao što su odmor ili ortoza) ili hirurške metode lečenja. Ovaj princip lečenja u ranoj fazi LKPB-a u uzrastu mlađih od 8 godina je široko prihvaćen.

Lečenje kasnog LKPB-a (preko 8 godina) je još uvek izazovno. Lečenje kasnog LKPB-a butnom ili karličnom osteotomijom ili kombinacijom oba, imao je loš konačni ishod [6],[7],[8],[9].

Mnogi autori preporučuju koncept distrakcije kuka (artrodijastaza) kao početni metod lečenja [10],[11],[12],[13],[14],[15],[16].

Artrodijastaza nema uticaja na anatomske promene u zglobu kuka. Smanjuje opterećenje zglobne površine kuka i podspešuje zarastanje glave butne kosti [17]. Takođe, može se kombinovati sa tuneliranjem vrata i glave butne kosti kako bi se poboljšalo izlečenje [13].

Ova studija ima za cilj da predstavi slučaj minimalno invazivne alternativne metode u lečenju LKPB-a kod 5-godišnjeg dečaka i praćenje početne procedure 14 godina kasnije.

PRIKAZ SLUČAJA

Predstavićemo izveštaj o slučaju 5-godišnjeg dečaka sa dugom LKPB istorijom. Žalio se na bolove u levom kuku i levom kolenu. Takođe je šepao na levu nogu. Nije imao opšte znake infekcije, noćne bolove ili prateće bolesti. U kliničkim nalazima, imao je ograničenje abdukcije (30 stepeni) i unutrašnje rotacije (5 stepeni) u levom kuku. Takođe, imao je pozitivan Trendelenburgov znak sa leve strane.

Nakon analize krvi i rendgenskih nalaza (u AP i ,,žabljem” položaju) LKPB je potvrđen. Prema Katarel i Hering klasifikaciji, on je klasifikovan je kao Katarel 3 i Hering B grupa.

p456 1

Slika 1. Inicijalni rendgenski snimak levog kuka u AP i u ,,žabljem” položaju Pertesove bolesti.

Nakon prijema, počeli smo sa konzervativnim tretmanom koristeći perkutanu trakciju u blagoj abdukciji na nedelju dana (otprilike 10% ukupne težine pacijenta). Nakon vuče usledio je odmor bez opterećenja još nedelju dana. Nakon toga, pristupili smo protokolu zatezanja Atlanta ortozom, u položaju blage abdukcije i unutrašnje rotacije sa punim opterećenjem na obolelu nogu. Položaj glave butne kosti (suzbijanje) potvrđen je rendgenskim snimkom (u AP prikazu). Posle 4 meseca konzervativnog lečenja, ishod je bio loš i hirurško konsultantsko telo (troje specijalista ortopedske hirurgije) odlučilo je da obavi hirurški tretman.

Roditeljima su predstavljeni svi modaliteti hirurškog lečenja i oni su odobrili ovaj retko korišćeni hirurški tretman. Ova metoda je izvedena kao kombinacija artrodijastaze levog kuka pomoću Ilizarov okvira (kružni spoljni fiksator) i tuneliranja glave i vrata butne kosti korišćenjem Kiršnerovih žica od 2,0 mm (K žice).

Ova metoda lečenja je minimalno invazivna hirurška metoda. Glavni cilj artrodijastaze pomoću Ilizarovskog kružnog fiksatora je odvlačenje pažnje sa zgloba kuka i smanjenje pritiska na fragmentovanu glavu butne kosti.

S druge strane, glavni cilj tuneliranja pomoću K žica je povećanje dotoka krvi u vrat i glavu butne kosti (Slika 2). Proces izlečenja glave butne kosti biće poboljšan u ishodu.

p456 2

Slika 2. Intraoperativni rendgenski snimak u AP položaju (operativni postupak: Aplicatio aparatus pro distractio fixatione ad pelvis et femoris sinistri sec. Ilizarov. Transfixatio capitis femoris sinistri cum filli Kirshneri No V)

Tokom hirurškog zahvata i postoperativno nije došlo do komplikacija. Dva dana posle operacije pacijent je počeo sa fizikalnom terapijom, pasivnom kinezioterapijom sa delimičnim nošenjem težine na levoj nozi koristeći štake. Fizikalna terapija je bila obezbeđena u bolnici u trajanju od dva meseca. Šest nedelja nakon operacije K žice su uklonjene sa vrata i glave butne kosti. Tri meseca posle operacije pacijent je primljen na ponovnu operaciju kada je izvađen Ilizarov kružni fiksator. Hirurški ishod je prikazan na slici 4.

p457 1

Slika 3. Rendgen u AP položaju nakon uklanjanja K-žica sa glave i vrata butne kosti.

p457 2

Slika 4. Rendgen u AP položaju nakon uklanjanja Ilizarovog cirkularnog okvira i K žica

Posle drugog hirurškog zahvata (uklanjanje Ilizarovljevog okvira) u bolnici je obezbeđen kratak tretman fizikalne terapije sa punim težinom; tokom prve dve nedelje oslonac je bio na štakama, a zatim sa nošenjem pune težine.

Pacijent je kontrolisan u intervalima od 6 nedelja, tri meseca i šest meseci posle druge operacije. Na slici 5 predstavljeni su 6-mesečni i 18-mesečni rendgenski nalazi posle druge operacije (uklanjanje hardvera).

p457 3

Slika 5. Rendgen u AP položaju 6 meseci (A) i 18 meseci (B) nakon uklanjanja hardvera

U kliničkom ishodu, 18 meseci nakon uklanjanja hardvera pacijent je imao pun spektar kretanja u levom kuku i levom kolenu, bezbolno hodajući bez ikakve podrške i obavljajući normalne fizičke aktivnosti osim skakanja.

Poslednje praćenje urađeno je kada je pacijent napunio 19 godina (14 godina posle prve operacije). Rendgenski snimak u AP položaju predstavio je kongruentnost glave butne kosti bez ikakvih znakova avaskularne nekroze.  Estetski razlozi su takođe bili od suštinskog značaja; butni i ilijački ožiljci su bili skoro nevidljivi.

p458

Slika 6. Rendgen u AP položaju 14 godina nakon prve operacije

DISKUSIJA

Modaliteti lečenja LKPB-a su različiti, bilo konzervativni ili hirurški. Pacijenti mlađi od 6 godina imaju bolje ishode i prognoze uprkos metodi lečenja za razliku od pacijenata starijih od 6 godina [15],[18]. Konzervativne metode lečenja (fizikalna terapija i upotreba ortoze) imaju mnoge prednosti kao neinvazivne metode: nema formiranja ožiljaka, nema rizika od infekcije i nema psiholoških efekata na dete i roditelje. Sa druge strane, potrebno je duže lečenje i dobra usaglašenost između lekara, deteta i roditelja. Da zaključimo, svi ovi faktori se moraju razmotri u donošenju konačne odluke [19].

Najvažniji faktori u LKPB lečenju su starosni rendgenski nalaz pacijenta u AP-u i pozicija ,,nalik žabi” (prema katarelovoj i Heringovoj klasifikaciji).

Pacijenti starosti preko 6 godina imaju bolje ishode koristeći hirurški pristup u LKPB lečenju [16]. Prema njihovim studijama, neki autori su zaključili da je rengenski nalaz glavni faktor u prognozi konačnog ishoda LKPB-a, odnosno nivo aseptičke narkoze glave butne kosti [20],[21].

Pokazalo se da bušenje tunela utiče na manje od 10% ukupne površine hrskavice rasta, ne narušava rast ploče i ne smanjuje rast u predelu kuka [22]. Nekoliko autora lečilo je pacijente sa artrodijastazom koristeći monolateralni fiksator; međutim, koristili su biomehanički slabiju metodu fiksatora i igle velikog prečnika za tuneliranje i njihovi pacijenti nisu nosili težinu tokom cele dužine lečenja [23],[24]. Kočaoglu je predstavio i objavio rezultate upotrebe Ilizarovljevog aparata kod Pertesove bolesti. Koristio je snažan i složen Ilizarov okvir u ranoj fazi fragmentacije glave butne kosti, a njegova stopa uspeha nije bila impresivna. Da bi se održalo zadržavanje glave butne kosti neophodno je započeti tretman u fazi nekroze ili ranog stadijuma fragmentacije, odnosno pre kolapsa epifize butne kosti [25]. Uprkos pregledu literature o zlatnom standardu u hirurškom pristupu (osteotomiji karlice poput Saltera, Kjarija ili trostruke osteotomija karlice), artrodijazu kuka sa tuneliranjem treba smatrati alternativnom hirurškom tehnikom. Artrodijastaza kuka i tuneliranje glave i vrata butne kosti treba razmotriti u ranoj fazi LKPB-a i kasnom početku bolesti kada standarne hirurške procedure ne daju dobre ishode [26].

Primenom ove tehnike dobija se pun opseg bezbolnih pokreta, bez sekundarnih poremećaja ili smetnji u hodu. Rizik od lateralne subluksacije glave butne kosti smanjen je na rendgenskim snimcima, postignuta je kongruencija glave butne kosti bez anatomskih povreda u zglobu kuka. Takođe, ova tehnika se može primeniti kod starije dece i adolescenata sa lošim prognozama (prema rendgenskim nalazima) i u kontraindikacijama za osteotomiju karlice.

Ovaj izveštaj LKPB slučaja predstavlja najvažnije vrednosti u konačnom ishodu: starost, ocenu prema rendgenskim nalazima (prema Heringu i Katarelu) i adekvatnu strategiju u pristupu lečenja.

Odabrali smo manje invazivnu i retko korišćenu tehniku: artrodijastu kuka korišćenjem Ilizarov cirkularnog okvira u kombinaciji sa tuneliranjem vrata i glave butne kosti. To je minimalno invazivna hirurška procedura i tehnički manje zahtevna: kraće lečenje pacijenta, manji rizik od komplikacija i niži troškovi u poređenju sa osteotomijom karlice i butne kosti. Ova tehnika bi mogla pomoći u lečenju manje neusaglašenosti nogu, kao jednog od kliničkih i radioloških znakova u evoluciji Pertesove bolesti.

Želimo da naglasimo da artrodijastazu sa tuneliranjem, kao minimalno invazivnu operaciju, treba smatrati jednom od prvih opcija lečenja u ranoj fazi LKPB-a kada glava butne kosti još uvek nema nikakve strukturne promene i nakon neuspelog konzervativnog tretmana.

 • Zahvalnica:
  Zahvaljujemo Aleksandru Stevanoviću na kritičkom osvrtu na rukopis.
 • Sukob interesa:
  Nije prijavljen.

Informacije

Volumen 4 Broj 4

Decembar 2023

Strane 456-462

 • Ključne reči:
  Leg-Kalve-Pertesova bolest, karlične kosti, Ilizarov tehnika, ishod lečenja
 • Primljen:
  26 Jul 2023
 • Revidiran:
  19 Oktobar 2023
 • Prihvaćen:
  21 Oktobar 2023
 • Objavljen online:
  25 Decembar 2023
 • DOI:
 • Kako citirati ovaj članak:
  Krivokapić B, Bukva B, Jeremić D, Bogosavljević N, Tomić S. The final outcome in the treatment of Legg-Calve-Perthes disease using the combination of Ilizarov method of treatment and tunelisation: Case report. Serbian Journal of the Medical Chamber. 2023;4(4):454-60. doi: 10.5937/smclk4-45692
Autor za korespodenciju

Branislav Krivokapić
Institut za ortopediju „Banjica”
Mihajla Avramovića 28, 11000 Beograd, Srbija
Elektronska adresa: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.


 • 1. Hefti F, Clarke NM. The management of Legg-Calvé-Perthes’ disease: is there a consensus? A study of clinical practice preferred by the members of the European Paediatric Orthopaedic Society. J Child Orthop. 2007 Mar;1(1):19- 25. doi: 10.1007/s11832-007-0010-z. [CROSSREF]

  2. Nelitz M, Lippacher S, Krauspe R, Reichel H. Perthes disease: current principles of diagnosis and treatment. Dtsch Arztebl Int. 2009 Jul;106(31-32):517- 23. doi: 10.3238/arztebl.2009.0517. [CROSSREF]

  3. Heimkes B. Alternative to crutches? Dtsch Arztebl Int. 2010 Jan;107(4):62; author reply 62. doi: 10.3238/arztebl.2010.0062a. [CROSSREF]

  4. Herring JA, Kim HT, Browne R. Legg-Calve-Perthes disease. Part II: Prospective multicenter study of the effect of treatment on outcome. J Bone Joint Surg Am. 2004 Oct;86(10):2121-34.

  5. Catterall A. Legg-Calvé-Perthes syndrome. Clin Orthop Relat Res. 1981 JulAug;(158):41-52.

  6. Joseph B, Nair NS, Narasimha Rao K, Mulpuri K, Varghese G. Optimal timing for containment surgery for Perthes disease. J Pediatr Orthop. 2003 SepOct;23(5):601-6. doi: 10.1097/00004694-200309000-00006. [CROSSREF]

  7. Joseph B, Rao N, Mulpuri K, Varghese G, Nair S. How does a femoral varus osteotomy alter the natural evolution of Perthes’ disease? J Pediatr Orthop B. 2005 Jan;14(1):10-5. doi: 10.1097/01202412-200501000-00002. [CROSSREF]

  8. Salter RB. Legg-Perthes disease: the scientific basis for the methods of treatment and their indications. Clin Orthop Relat Res. 1980 Jul-Aug;(150):8-11.

  9. Sarassa CA, Herrera AM, Carvajal J, Gomez LF, Lopez CA, Rojas AF. Early clinical and radiological outcomes after double osteotomy in patients with late presentation Legg-Calvé-Perthes disease. J Child Orthop. 2008 Dec;2(6):425- 9. doi: 10.1007/s11832-008-0132-y. [CROSSREF]

  10. Yoon TR, Rowe SM, Chung JY, Song EK, Mulyadi D, Anwar IB. A new innominate osteotomy in Perthes’ disease. J Pediatr Orthop. 2003 May-Jun;23(3):363-7.

  11. Aldegheri, R., Trivella, G., Saleh, M. Articulated Distraction of the Hip. In: De Bastiani, G., Apley, A.G., Goldberg, A. (eds) Orthofix External Fixation in Trauma and Orthopaedics. Springer, London. 2000. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-0691-3_57 [HTTP]

  12. Aly TA, Amin OA. Arthrodiatasis for the treatment of Perthes’ disease. Orthopedics. 2009 Nov;32(11):817. doi: 10.3928/01477447-20090922-15. [CROSSREF]

  13. Cañadell J, Gonzales F, Barrios RH, Amillo S. Arthrodiastasis for stiff hips in young patients. Int Orthop. 1993;17(4):254-8. doi: 10.1007/BF00194191. [CROSSREF]

  14. Segev E, Ezra E, Wientroub S, Yaniv M, Hayek S, Hemo Y. Treatment of severe late-onset Perthes’ disease with soft tissue release and articulated hip distraction: revisited at skeletal maturity. Journal of children’s orthopaedics. 2007;1(4):229-35. doi: 10.1007/s11832-007-0046-0. [CROSSREF]

  15. Sudesh P, Bali K, Mootha AK, Dhillon MS, Saini R. Arthrodiastasis and surgical containment in severe late-onset Perthes disease: an analysis of 14 patients. Acta Orthop Belg. 2010 Jun;76(3):329-34.

  16. Thacker MM, Feldman DS, Madan SS, Straight JJ, Scher DM. Hinged distraction of the adolescent arthritic hip. J Pediatr Orthop. 2005 Mar-Apr;25(2):178-82. doi: 10.1097/01.bpo.0000150811.33920.27. [CROSSREF]

  17. Nguyen NA, Klein G, Dogbey G, McCourt JB, Mehlman CT. Operative versus nonoperative treatments for Legg-Calvé-Perthes disease: a meta-analysis. J Pediatr Orthop. 2012 Oct-Nov;32(7):697-705. doi: 10.1097/BPO.0b013e318269c55d. [CROSSREF]

  18. Herring JA. The treatment of Legg-Calvé-Perthes disease. A critical review of the literature. J Bone Joint Surg Am. 1994 Mar;76(3):448-58. doi: 10.2106/00004623-199403000-00017. [CROSSREF]

  19. Herring JA. Legg-Calvé-Perthes disease at 100: a review of evidence-based treatment. J Pediatr Orthop. 2011 Sep;31(2 Suppl): S137-40. doi: 10.1097/ BPO.0b013e318223b52d. [CROSSREF]

  20. Hardesty CK, Liu RW, Thompson GH. The role of bracing in Legg-CalvePerthes disease. J Pediatr Orthop. 2011 Sep;31(2 Suppl): S178-81. doi: 10.1097/BPO.0b013e318223b5b1. [CROSSREF]

  21. Fulford GE, Lunn PG, Macnicol MF. A prospective study of nonoperative and operative management for Perthes’ disease. J Pediatr Orthop. 1993 MayJun;13(3):281-5. doi: 10.1097/01241398-199305000-00001. [CROSSREF]

  22. Klisić P, Blazević U, Seferović O. Approach to treatment of Legg-Calvé-Perthes disease. Clin Orthop Relat Res. 1980 Jul-Aug;(150):54-9.

  23. Boyden EM, Peterson HA. Partial premature closure of the distal radial physis associated with Kirschner wire fixation. Orthopedics. 1991 May;14(5):585-8. doi: 10.3928/0147-7447-19910501-13. [CROSSREF]

  24. Aldegheri R, Trivella G, Saleh M. Articulated distraction of the hip. Conservative surgery for arthritis in young patients. Clin Orthop Relat Res. 1994 Apr;(301):94-101.

  25. Kocaoglu M, Kilicoglu OI, Goksan SB, Cakmak M. Ilizarov fixator for treatment of Legg-Calvé-Perthes disease. J Pediatr Orthop B. 1999 Oct;8(4):276-81.

  26. Kucukkaya M, Kabukcuoglu Y, Ozturk I, Kuzgun U. Avascular necrosis of the femoral head in childhood: the results of treatment with articulated distraction method. J Pediatr Orthop. 2000 Nov-Dec;20(6):722-8. doi: 10.1097/00004694-200011000-00005. [CROSSREF]


LITERATURA

1. Hefti F, Clarke NM. The management of Legg-Calvé-Perthes’ disease: is there a consensus? A study of clinical practice preferred by the members of the European Paediatric Orthopaedic Society. J Child Orthop. 2007 Mar;1(1):19- 25. doi: 10.1007/s11832-007-0010-z. [CROSSREF]

2. Nelitz M, Lippacher S, Krauspe R, Reichel H. Perthes disease: current principles of diagnosis and treatment. Dtsch Arztebl Int. 2009 Jul;106(31-32):517- 23. doi: 10.3238/arztebl.2009.0517. [CROSSREF]

3. Heimkes B. Alternative to crutches? Dtsch Arztebl Int. 2010 Jan;107(4):62; author reply 62. doi: 10.3238/arztebl.2010.0062a. [CROSSREF]

4. Herring JA, Kim HT, Browne R. Legg-Calve-Perthes disease. Part II: Prospective multicenter study of the effect of treatment on outcome. J Bone Joint Surg Am. 2004 Oct;86(10):2121-34.

5. Catterall A. Legg-Calvé-Perthes syndrome. Clin Orthop Relat Res. 1981 JulAug;(158):41-52.

6. Joseph B, Nair NS, Narasimha Rao K, Mulpuri K, Varghese G. Optimal timing for containment surgery for Perthes disease. J Pediatr Orthop. 2003 SepOct;23(5):601-6. doi: 10.1097/00004694-200309000-00006. [CROSSREF]

7. Joseph B, Rao N, Mulpuri K, Varghese G, Nair S. How does a femoral varus osteotomy alter the natural evolution of Perthes’ disease? J Pediatr Orthop B. 2005 Jan;14(1):10-5. doi: 10.1097/01202412-200501000-00002. [CROSSREF]

8. Salter RB. Legg-Perthes disease: the scientific basis for the methods of treatment and their indications. Clin Orthop Relat Res. 1980 Jul-Aug;(150):8-11.

9. Sarassa CA, Herrera AM, Carvajal J, Gomez LF, Lopez CA, Rojas AF. Early clinical and radiological outcomes after double osteotomy in patients with late presentation Legg-Calvé-Perthes disease. J Child Orthop. 2008 Dec;2(6):425- 9. doi: 10.1007/s11832-008-0132-y. [CROSSREF]

10. Yoon TR, Rowe SM, Chung JY, Song EK, Mulyadi D, Anwar IB. A new innominate osteotomy in Perthes’ disease. J Pediatr Orthop. 2003 May-Jun;23(3):363-7.

11. Aldegheri, R., Trivella, G., Saleh, M. Articulated Distraction of the Hip. In: De Bastiani, G., Apley, A.G., Goldberg, A. (eds) Orthofix External Fixation in Trauma and Orthopaedics. Springer, London. 2000. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-0691-3_57 [HTTP]

12. Aly TA, Amin OA. Arthrodiatasis for the treatment of Perthes’ disease. Orthopedics. 2009 Nov;32(11):817. doi: 10.3928/01477447-20090922-15. [CROSSREF]

13. Cañadell J, Gonzales F, Barrios RH, Amillo S. Arthrodiastasis for stiff hips in young patients. Int Orthop. 1993;17(4):254-8. doi: 10.1007/BF00194191. [CROSSREF]

14. Segev E, Ezra E, Wientroub S, Yaniv M, Hayek S, Hemo Y. Treatment of severe late-onset Perthes’ disease with soft tissue release and articulated hip distraction: revisited at skeletal maturity. Journal of children’s orthopaedics. 2007;1(4):229-35. doi: 10.1007/s11832-007-0046-0. [CROSSREF]

15. Sudesh P, Bali K, Mootha AK, Dhillon MS, Saini R. Arthrodiastasis and surgical containment in severe late-onset Perthes disease: an analysis of 14 patients. Acta Orthop Belg. 2010 Jun;76(3):329-34.

16. Thacker MM, Feldman DS, Madan SS, Straight JJ, Scher DM. Hinged distraction of the adolescent arthritic hip. J Pediatr Orthop. 2005 Mar-Apr;25(2):178-82. doi: 10.1097/01.bpo.0000150811.33920.27. [CROSSREF]

17. Nguyen NA, Klein G, Dogbey G, McCourt JB, Mehlman CT. Operative versus nonoperative treatments for Legg-Calvé-Perthes disease: a meta-analysis. J Pediatr Orthop. 2012 Oct-Nov;32(7):697-705. doi: 10.1097/BPO.0b013e318269c55d. [CROSSREF]

18. Herring JA. The treatment of Legg-Calvé-Perthes disease. A critical review of the literature. J Bone Joint Surg Am. 1994 Mar;76(3):448-58. doi: 10.2106/00004623-199403000-00017. [CROSSREF]

19. Herring JA. Legg-Calvé-Perthes disease at 100: a review of evidence-based treatment. J Pediatr Orthop. 2011 Sep;31(2 Suppl): S137-40. doi: 10.1097/ BPO.0b013e318223b52d. [CROSSREF]

20. Hardesty CK, Liu RW, Thompson GH. The role of bracing in Legg-CalvePerthes disease. J Pediatr Orthop. 2011 Sep;31(2 Suppl): S178-81. doi: 10.1097/BPO.0b013e318223b5b1. [CROSSREF]

21. Fulford GE, Lunn PG, Macnicol MF. A prospective study of nonoperative and operative management for Perthes’ disease. J Pediatr Orthop. 1993 MayJun;13(3):281-5. doi: 10.1097/01241398-199305000-00001. [CROSSREF]

22. Klisić P, Blazević U, Seferović O. Approach to treatment of Legg-Calvé-Perthes disease. Clin Orthop Relat Res. 1980 Jul-Aug;(150):54-9.

23. Boyden EM, Peterson HA. Partial premature closure of the distal radial physis associated with Kirschner wire fixation. Orthopedics. 1991 May;14(5):585-8. doi: 10.3928/0147-7447-19910501-13. [CROSSREF]

24. Aldegheri R, Trivella G, Saleh M. Articulated distraction of the hip. Conservative surgery for arthritis in young patients. Clin Orthop Relat Res. 1994 Apr;(301):94-101.

25. Kocaoglu M, Kilicoglu OI, Goksan SB, Cakmak M. Ilizarov fixator for treatment of Legg-Calvé-Perthes disease. J Pediatr Orthop B. 1999 Oct;8(4):276-81.

26. Kucukkaya M, Kabukcuoglu Y, Ozturk I, Kuzgun U. Avascular necrosis of the femoral head in childhood: the results of treatment with articulated distraction method. J Pediatr Orthop. 2000 Nov-Dec;20(6):722-8. doi: 10.1097/00004694-200011000-00005. [CROSSREF]

1. Hefti F, Clarke NM. The management of Legg-Calvé-Perthes’ disease: is there a consensus? A study of clinical practice preferred by the members of the European Paediatric Orthopaedic Society. J Child Orthop. 2007 Mar;1(1):19- 25. doi: 10.1007/s11832-007-0010-z. [CROSSREF]

2. Nelitz M, Lippacher S, Krauspe R, Reichel H. Perthes disease: current principles of diagnosis and treatment. Dtsch Arztebl Int. 2009 Jul;106(31-32):517- 23. doi: 10.3238/arztebl.2009.0517. [CROSSREF]

3. Heimkes B. Alternative to crutches? Dtsch Arztebl Int. 2010 Jan;107(4):62; author reply 62. doi: 10.3238/arztebl.2010.0062a. [CROSSREF]

4. Herring JA, Kim HT, Browne R. Legg-Calve-Perthes disease. Part II: Prospective multicenter study of the effect of treatment on outcome. J Bone Joint Surg Am. 2004 Oct;86(10):2121-34.

5. Catterall A. Legg-Calvé-Perthes syndrome. Clin Orthop Relat Res. 1981 JulAug;(158):41-52.

6. Joseph B, Nair NS, Narasimha Rao K, Mulpuri K, Varghese G. Optimal timing for containment surgery for Perthes disease. J Pediatr Orthop. 2003 SepOct;23(5):601-6. doi: 10.1097/00004694-200309000-00006. [CROSSREF]

7. Joseph B, Rao N, Mulpuri K, Varghese G, Nair S. How does a femoral varus osteotomy alter the natural evolution of Perthes’ disease? J Pediatr Orthop B. 2005 Jan;14(1):10-5. doi: 10.1097/01202412-200501000-00002. [CROSSREF]

8. Salter RB. Legg-Perthes disease: the scientific basis for the methods of treatment and their indications. Clin Orthop Relat Res. 1980 Jul-Aug;(150):8-11.

9. Sarassa CA, Herrera AM, Carvajal J, Gomez LF, Lopez CA, Rojas AF. Early clinical and radiological outcomes after double osteotomy in patients with late presentation Legg-Calvé-Perthes disease. J Child Orthop. 2008 Dec;2(6):425- 9. doi: 10.1007/s11832-008-0132-y. [CROSSREF]

10. Yoon TR, Rowe SM, Chung JY, Song EK, Mulyadi D, Anwar IB. A new innominate osteotomy in Perthes’ disease. J Pediatr Orthop. 2003 May-Jun;23(3):363-7.

11. Aldegheri, R., Trivella, G., Saleh, M. Articulated Distraction of the Hip. In: De Bastiani, G., Apley, A.G., Goldberg, A. (eds) Orthofix External Fixation in Trauma and Orthopaedics. Springer, London. 2000. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-0691-3_57 [HTTP]

12. Aly TA, Amin OA. Arthrodiatasis for the treatment of Perthes’ disease. Orthopedics. 2009 Nov;32(11):817. doi: 10.3928/01477447-20090922-15. [CROSSREF]

13. Cañadell J, Gonzales F, Barrios RH, Amillo S. Arthrodiastasis for stiff hips in young patients. Int Orthop. 1993;17(4):254-8. doi: 10.1007/BF00194191. [CROSSREF]

14. Segev E, Ezra E, Wientroub S, Yaniv M, Hayek S, Hemo Y. Treatment of severe late-onset Perthes’ disease with soft tissue release and articulated hip distraction: revisited at skeletal maturity. Journal of children’s orthopaedics. 2007;1(4):229-35. doi: 10.1007/s11832-007-0046-0. [CROSSREF]

15. Sudesh P, Bali K, Mootha AK, Dhillon MS, Saini R. Arthrodiastasis and surgical containment in severe late-onset Perthes disease: an analysis of 14 patients. Acta Orthop Belg. 2010 Jun;76(3):329-34.

16. Thacker MM, Feldman DS, Madan SS, Straight JJ, Scher DM. Hinged distraction of the adolescent arthritic hip. J Pediatr Orthop. 2005 Mar-Apr;25(2):178-82. doi: 10.1097/01.bpo.0000150811.33920.27. [CROSSREF]

17. Nguyen NA, Klein G, Dogbey G, McCourt JB, Mehlman CT. Operative versus nonoperative treatments for Legg-Calvé-Perthes disease: a meta-analysis. J Pediatr Orthop. 2012 Oct-Nov;32(7):697-705. doi: 10.1097/BPO.0b013e318269c55d. [CROSSREF]

18. Herring JA. The treatment of Legg-Calvé-Perthes disease. A critical review of the literature. J Bone Joint Surg Am. 1994 Mar;76(3):448-58. doi: 10.2106/00004623-199403000-00017. [CROSSREF]

19. Herring JA. Legg-Calvé-Perthes disease at 100: a review of evidence-based treatment. J Pediatr Orthop. 2011 Sep;31(2 Suppl): S137-40. doi: 10.1097/ BPO.0b013e318223b52d. [CROSSREF]

20. Hardesty CK, Liu RW, Thompson GH. The role of bracing in Legg-CalvePerthes disease. J Pediatr Orthop. 2011 Sep;31(2 Suppl): S178-81. doi: 10.1097/BPO.0b013e318223b5b1. [CROSSREF]

21. Fulford GE, Lunn PG, Macnicol MF. A prospective study of nonoperative and operative management for Perthes’ disease. J Pediatr Orthop. 1993 MayJun;13(3):281-5. doi: 10.1097/01241398-199305000-00001. [CROSSREF]

22. Klisić P, Blazević U, Seferović O. Approach to treatment of Legg-Calvé-Perthes disease. Clin Orthop Relat Res. 1980 Jul-Aug;(150):54-9.

23. Boyden EM, Peterson HA. Partial premature closure of the distal radial physis associated with Kirschner wire fixation. Orthopedics. 1991 May;14(5):585-8. doi: 10.3928/0147-7447-19910501-13. [CROSSREF]

24. Aldegheri R, Trivella G, Saleh M. Articulated distraction of the hip. Conservative surgery for arthritis in young patients. Clin Orthop Relat Res. 1994 Apr;(301):94-101.

25. Kocaoglu M, Kilicoglu OI, Goksan SB, Cakmak M. Ilizarov fixator for treatment of Legg-Calvé-Perthes disease. J Pediatr Orthop B. 1999 Oct;8(4):276-81.

26. Kucukkaya M, Kabukcuoglu Y, Ozturk I, Kuzgun U. Avascular necrosis of the femoral head in childhood: the results of treatment with articulated distraction method. J Pediatr Orthop. 2000 Nov-Dec;20(6):722-8. doi: 10.1097/00004694-200011000-00005. [CROSSREF]


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh