Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Sanjin Kovačević

Sanjin Kovačević

Upravo mogućnost da se ostvari jedan san život čini zanimljivim.
P. Koeljo

Dr Sanjin Kovačević je asistent na Katedri za patološku fiziologiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nakon završenih osnovnih studija, uspešno je završio master akademske studije (Fizička aktivnost, zdravlje i terapija vežbanjem), specijalističke akademske studije (Eksperimentalna fiziologija i patološka fiziologija), kao i doktorske akademske studije (Fiziološke nauke). Učesnik je brojnih kongresa u zemlji i inostranstvu na kojima je više puta nagrađivan. Naučno - istraživački rad dr Kovačevića baziran je na proučavanju patofiziologije bubrega, a naročito efekata hiperbarične oksigenacije na postishemijsko akutno bubrežno oštećenje.

Polje ekspertize: Patološka fiziologija, bubrežni poremećaji, hiperbarična medicina, sportska medicina


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh