Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Nikola Pantić

Nikola Pantić

Svi naši snovi mogu postati stvarnost, ako imamo hrabrosti da ih sledimo.
Volt Dizni

Dr Nikola Pantić je lekar na specijalizaciji iz interne medicine, zaposlen u Klinici za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Trenutno pohađa doktorske akademske studije na modulu Biologija tumora i oksidativna oboljenja. Učesnik je brojnih kongresa u zemlji i inostranstvu na temu lečenja imunološke trombocitopenije, hematoloških poremećaja obolelih od COVID-19, kao i etiologije tromboza kod obolelih od akutne leukemije, što je ujedno bio i fokus njegovog istraživanja u dosadašnjem radu u Klinici za hematologiju.

Polje ekspertize: hematologija, hemostaza, imunološka trombocitopenija, akutne leukemije


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh