Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Prof. dr Predrag Đurđević

Prof. dr Predrag Đurđević

Predrag Đurđević je hematolog Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac i Redovni profesor Interne medicine Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Profesor Đurđević se bavi kliničkom i eksperimentalnom hematologijom i to naročito u oblasti malignih hematoloških bolesti i poremećaja hemostaze. Usavršavao se u Francuskoj kao stipendista francuske vlade, kao i na mnogobrojnim studijskim boravcima u inostranstvu. Profesor Đurđević obavlja funkciju direktora Klinike za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, kao i pomoćnika direktora Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac za zajedničke medicinske grane. Više godina je član Republičke stručne komisje za hematologiju kao i Republičke stručne komisije za hemofiliju. Učestvovao je u više domaćih i međunarodnih istraživačkih i stručnih projekata, kao i u više kliničkih studija. Profesor Đurđević je publikovao više naučnih i stručnih publikacija u domaćim i međunarodnim časopisima.


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh