Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Prof. dr Milena Todorović Balint

Prof. dr Milena Todorović Balint

Milena Todorović Balint je je profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i radi na Klinici za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Fokus njenog interesovanja se bazira na kliničkom radu u oblasti tansplantacije matičnih ćelija, kao i adoptivne imunoterapije u kontekstu malignih i benignih hemopatija. Takođe je diplomirani menadžer u sistemu zdravstvene zaštite. Predsednik je Udruženja za transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze. Autor je brojnih publikacija u priznatim naučnim međunarodnim, kao i domaćim časopisima.


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh