Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Prof. dr Milena Šantrić Milićević

Prof. dr Milena Šantrić Milićević

Prof. dr Milena Šantrić Milićević je zaposlena na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Srbija). Takođe je angažovana kao stručnjak u Evropskoj mreži za opterećenje društva bolešću Svetske zdravstvene organizacije i u mreži kolaboratora za globalno opterećenje bolešću Instituta za zdravstvenu metriku i evaluaciju Univerziteta u Vašingtonu (Sijetl, SAD). Aktivna je kao istraživač, konsultant i savetnik u nacionalnim i međunarodnim projektima koji se bave procenom i evaluacijom opterećenja društva bolešću i nesposobnošću, planiranjem, rukovođenjem i razvojem zdravstvene radne snage, javno-zdravstvenim temama, zdravstvenom politikom i upravljanjem zdravstvenom službom. Njen naučni rad ogleda se u brojnim publikacijama. h index= 43.


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh