Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Prof. dr Bojan Zarić

Prof. dr Bojan Zarić

Dr sci. med. Bojan Zarić je specijalista interne medicine i supspecijalista onkologije i profesor na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Zaposlen je u Institutu za plućne bolesti Vojvodine gde radi kao rukovodilac Centra za klinička istraživanja i Odseka za dijagnostiku i terapiju karcinoma bronha. Profesor Bojan Zarić je autor velikog broja naučnih radova iz oblasti torakalne onkologije sa H-index-om 21 (WoS). Rukovodilac je i učesnik velikog broja multicentričnih randomizovanih kliničkih studija, nacionalnih i regionalnih naučnih projekata, kao i projekata iz fondova Evropske Komisije FP7, odnosno EU Horizon 2020.


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh