Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

SMJ se nalazi na spisku naučnih časopisa za 2023. godinu

Poštovane koleginice i kolege,

Velika nam je čast i izuzetno zadovoljstvo da vas obavestimo da se „Srpski medicinski časopis Lekarske komore” nalazi na Listi kategorisanih naučnih časopisa za 2023. godinu koja je objavljena na sajtu Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

„Srpski medicinski časopis Lekarske komore” je kao novopokrenuti časopis koji je prvi put kategorizovan dobio kategoriju M54. Kategorizacija je izvršena na osnovu volumena objavljenog u prethodnoj godini i kategorija je doneta na osnovu radova objavljenih u 2022. godini.

Svim autorima, koautorima i recenzentima koji su učestvovali u objavljivanju prvih četrnaest brojeva časopisa „Srpski medicinski časopis Lekarske komore" zahvaljujemo se na ličnom naučno-stručnom doprinosu i angažovanju na unapređenju kako časopisa tako i stručnog i naučno-istraživačog rada u našoj zemlji i nadamo se uspešnom nastavku profesionalne saradnje. Hvala svim prijateljima koji su podržavali „Srpski medicinski časopis Lekarske komore” od osnivanja do sada. Ovo je zajednički uspeh svih učesnika u procesu uređivanja i publikovanja časopisa i bez zajedničkog rada i zalaganja ne bismo uspeli da dostignemo prvi od postavljenih ciljeva na putu razvoja i rasta časopisa.

Sa željom da nastavimo dobru saradnju sa vama kao autorima, koautorima i recenzentima pozivamo vas da nastavite da nam ukazujete poverenje i objavljujete svoje radove u našem časopisu.

„Srpski medicinski časopis Lekarske komore” će lekarima i drugim zdravstvenim radnicima obezbediti besplatnu kontinuiranu medicinsku edukaciju kroz objavljivanje (prvi autor 6 bodova, a koautori po jedan bod) i recenziranje (2 boda) radova prema članu 11. Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. glasnik RS”, br. 17/22).

S poštovanjem,
Predsednik Izdavačkog saveta
Predsednik Regionalne lekarske komore Beograda
Klinički asist. dr Danilo Jeremić

Izvor: Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
Prilog: Lista kategorisanih naučnih časopisa domaćih izdavača za 2023. godinu


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh