Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Poziv autorima za dostavljanje radova

Iskustva sa pandemijom Kovid-19 i efekti pandemije na zdravlje i životnu i radnu sredinu

Srpski medicinski časopis Lekarske komore poziva autore da predaju stručne i naučne članke u vezi sa iskustvima sa pandemijom Kovid-19 i efektima pandemije na zdravlje i životnu i radnu sredinu.

Molimo vas da se prijavite preko stranice časopisa.

Poziv je otvoren za prijavljivanje originalnih članaka, pregleda literature, metodoloških istraživanja, studija preseka i longitudinalnih studija, studija slučaja, komentara/mišljenja, i rukopisa drugih formata. Molimo vas da šaljete ceo članak sa sažetkom.

O ovom pozivu za radove

Nema sumnje da će svet iz ove pandemije izaći iskusniji i mudriji. Zbog pandemije Kovid-19, bili smo prinuđeni da izvršimo mnoge promene u svom neposrednom zdravstvenom, životnom i radnom okruženju. Naučili smo da se brže reorganizujemo, živimo drugačije i preispitujemo svoje granice. Međutim, nemaju svi ista iskustva sa pandemijom Kovid-19. Efekti i trajanje pandemije i dalje su uglavnom neujednačeni i nedovoljno identifikovani, kako među različitim zemljama tako i unutar istih država. Uprkos različitim dokazima, i dalje postoji suštinski nedostatak podataka na osnovu kojih bi se mogli doneti valjani zaključci i dugoročna predviđanja, a posebno nedostatak informacija iz prakse u različitim kontekstima (npr. život u neodgovarajućim uslovima, ili rad uz nedostatak resursa i kapaciteta u zdravstvenim organizacijama, koji je postojao i pre pandemije Kovid- 19).

Radujemo se čitanju vaših rukopisa koji izveštavaju o znanju, stavovima, ponašanju i iskustvima grupa stanovnika direktno i indirektno izloženih SaRS-KoV-2 i zdravstvenih radnika direktno i indirektno uključenih u borbu protiv Kovid-19. Takođe pozdravljamo opise promena napravljenih u socijalnim, ekonomskim, tehnološkim, organizacionim, obrazovnim, ekološkim i kulturnim okruženjima zbog Kovid-19, koji su razmatrani sa stanovišta: javnog zdravlja, promocije zdravlja, komunikacije u kriznim događajima, pružanja zdravstvenih usluga, upravljanja zdravstvenom zaštitom i službom, zdravstvene politike i/ili zdravstvenog sistema. Na kraju, dobrodošli su i rukopisi o intervencijama usmerenim na ublažavanje negativnih efekata Kovid-19 na zdravlje i funkcionisanje ljudi, zdravstvenih radnika i zdravstvenih ustanova i radujemo se što ćemo dobiti publikacije koje se bave dobrom zdravstvenom praksom tokom pandemije Kovid-19.

U pisanju radova, molimo vas da se rukovodite uputstvom za autore za vrstu članka, dužinu i format i pravila za dvostruko slepu recenziju.

S radošću očekujemo vaše rukopise!

Uredništvo Srpskog medicinskog časopisa Lekarske komore


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh