Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Neurohirurgija - Srpski medicinski časopis Lekarske komore

Hirurgija perifernog nervnog sistema – multidisciplinarni pristup

Urednik: Lukas RasulićIzdavač: Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, JP Zavoda za udžbenike i Udruženja neurohirurga Srbije, Beograd, 2020ISNB 978-86-80922-608-02-7 Informacije Ključne reči: HIRURGIJA PERIFERNOG NERVNOG SISTEMA – MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP, urednika prof....

Novi terapijski agensi u lečenju neurosarkoidoze

UVOD Sarkoidoza predstavlja granulomatozno oboljenje koje može da zahvati bilo koji organ. Iako su najčešći simptomi malaksalost, zamaranje, neproduktivan kašalj i oticanje zglobova, klinička prezentacija može značajno da varira u zavisnosti od distribucije granuloma. Ukoliko ne dođe do spontane...

Spontana resorpcija velike torakalne diskus hernije: prikaz slučaja

UVOD Hernijacija torakalnog diska je retko stanje, koje čini 0,1 - 3,0% svih diskus hernija, a koje može zahtevati kompleksno hirurško lečenje [1,2]. Procenjuje se da je incidencija simptomatske hernijacije torakalnog diska između 1 na 1.000 i 1 na 1.000.000 slučajeva godišnje. Oko 75% svih hernijacija...

Terapija metilprednizolonom u akutnim povredama kičmene moždine

UVOD Povrede kičmene moždine predstavljaju značajan medicinski i socioekonomski problem. Radi se često o mladim ljudima sa teškim neurološkim deficitom, po tipu kvadriili paraplegije (pareze), trajnog karaktera, koji sa sobom povlači razvoj sekundarnih komplikacija poput infekcije, tromboze, dekubitalnih...

© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh