logo bez bolda opt

Online First

Online First članci su rukopisi u štampi koji su prošli postupak recenzije, odobreni su od strane autora i prihvaćeni za objavljivanje u Srpskom medicinskom časopisu Lekarske komore. Kada se rukopis objavi u Časopisu, on se uklanja sa ove stranice.

Kako citirati Online First članke: Autor(i). Naslov članka. Srpski medicinski časopis Lekarske komore, Godina. DOI


O ABRUPCIJI PLACENTE - KLINIČKA SLIKA I LEČENJE
Sandra Babić, Miljana Z. Jovandarić
SMJ. Objavljeno online 25. novembra 2022, DOI:10.5937/smclk3-37202

ODSUSTVO CELIJAČNOG TRUNKUSA: PRIKAZ SLUČAJA
Jasmina Pavlović Stojanović, Aleksandra Perović, Minja Stojanović, Tijana Kosanović, Đorđe Radanović, Ljiljana Lazić, Dragana Antonijević Đorđević, Magdalena Bjelica
SMJ. Objavljeno online 25. novembra 2022, DOI: 10.5937/smclk3-40388

ULOGA HIPERBARIČNE OKSIGENOTERAPIJE U LEČENJU PROGRESIVNE INFEKCIJE STOPALA KOD PACIJENTA OBOLELOG OD DIABETES MELLITUS-a DE NOVO – Prikaz slučaja
Dragana Danilović, Jelena Milošević, Predrag Brkić
SMJ. Objavljeno online 25. novembra 2022, DOI: 10.5937/smclk3-40756

PERIOPERATIVNA ANAFILAKSA IZAZVANA MIŠIĆNIM RELAKSANTIMA: DA LI ZNAMO DOVOLJNO?
Danica Marković, Natalija Vuković, Jelena Milenković, Bojana Marković-Živković, Ivana Budić
SMJ. Objavljeno online 25. novembra 2022, DOI: 10.5937/smclk3-40793

VELIKA VASKULARNA HIRURGIJA KOD GERIJATRIJSKE POPULACIJE: STRATIFIKACIJA SRČANOG RIZIKA
Velimir Perić, Marija Stošić, Dalibor Stojanović, Jelena Lilić, Nemanja Nikolić, Lela Lazović, Dimitrije Spasić, Stefan Stojanović, Milan Lazarević
SMJ. Objavljeno online 25. novembra 2022, DOI: 10.5937/smclk3-40930


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh