Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Interna medicina - Srpski medicinski časopis Lekarske komore

Hipertenzija u trudnoći

Urednici: Svetlana Vrzić Petronijević, Miloš PetronijevićIzdavač: CIBID, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2020 ISNB 978-86-7117-608-8 Termini: hipertenzija u trudnoći, EPH gestoza, gravidarna toksikoza, trudnoćom uzrokovana hipertenzija (engl. pregnancy induced hypertension...

Intersticijumske bolesti pluća i sekundarna plućna hipertenzija

UVOD Intersticijumske bolesti pluća (engl. interstitial lung disease – ILD) predstavljaju raznovrsnu grupu oboljenja pluća koje karakterišu slične radiografske i kliničke manifestacije, kao i slične patološke promene plućnog parenhima. Naziv intersticijumske bolesti ukazuje na to da sve ove bolesti...

KOVID-19 infekcija iz aspekta gastroenterologa

UVOD Prvi slučaj bolesti KOVID-19, prouzrokovane tipom 2 koronavirusa - izazivačem teškog akutnog respiratornog sindroma (SARS-KoV-2) (engl. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 - SARS-CoV-2) registrovan je u kineskom gradu Vuhanu, u decembru 2019. godine [1]. Sve je počelo kada je zabeleženo...

Neuropsihijatrijski lupus – dva lica jedne bolesti (prikaz dva slučaja)

UVOD Neuropsihijatrijski lupus (neuropsihijatrijski sistemski eritemski lupus – NPSEL) je forma sistemske autoimunske bolesti – sistemskog eritemskog lupusa (SEL), sa dominantnim zahvatanjem centralnog i perifernog nervnog sistema [1]. Oko 50% pacijenata razvija neuropsihijatrijske simptome SEL-a,...

Novi terapijski agensi u lečenju neurosarkoidoze

UVOD Sarkoidoza predstavlja granulomatozno oboljenje koje može da zahvati bilo koji organ. Iako su najčešći simptomi malaksalost, zamaranje, neproduktivan kašalj i oticanje zglobova, klinička prezentacija može značajno da varira u zavisnosti od distribucije granuloma. Ukoliko ne dođe do spontane...

Pleuralni izliv kod pacijentkinje obolele od KOVID-19 infekcije

UVOD Kako globalna pandemija bolesti izazvane koronavirusom 2019 (KOVID-19) napreduje, mnoge specijalnosti i dalje imaju ključnu ulogu u postavljanju dijagnoze i lečenju. U radiologiji, većina literature se fokusira na kompjuterizovanu tomografiju (CT) grudnih manifestacija KOVID-19 oboljenja [1,2]....

Povezanost konzumiranja alkoholnih pića i arterijske hipertenzije

UVOD Kardiovaskularni sistem se sastoji od grupe tkiva i organa koji imaju za cilj distribuciju tečnog medijuma – krvi do perifernih tkiva i organa, kako bi se obavljala razmena materija i gasova i omogućio metabolizam. Jedan od najbitnijih kardiovaskularnih parametara je arterijski krvni pritisak...

Sarkopenija: od kliničkog aspekta do terapijskih mogućnosti

UVOD Sarkopenija je sindrom koji karakteriše progresivno i generalizovano smanjenje skeletne mišićne mase i snage, koje predstavlja glavnu determinantnu povećanog rizika od pada i fraktura, smanjene sposobnosti za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, kognitivnog propadanja, te pogoršanja kardiovaskularnih...

Spontani retroperitonealni hematom kod pacijenta obolelog od KOVID-19 infekcije

UVOD Od početka pandemije SARS-KoV-2 virusa, 12. decembra 2019. godine, do današnjeg dana, bolest KOVID-19 je pokazala mnogo različitih kliničkih manifestacija. Respiratorni simptomi i groznica su česti kod većine pacijenata sa virusom SARS-KoV-2. Međutim, mogu biti uključeni i drugi sistemi [1].Poznato...

Trombocitopenija i KOVID-19: diferencijalna dijagnoza i terapija

UVOD Tokom prethodne dve godine, teški respiratorni sindrom koronavirus 2 (SARS-KoV-2), koji uzrokuje koronavirusnu bolest 2019 (KOVID-19), doveo je do infekcije miliona ljudi širom planete, i, prema podacima iz novembra 2021. godine, do više od pet miliona smrtnih ishoda [1]. Iako je KOVID-19 primarno...

© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh