Bojan Zarić

Doc. dr sc. med Bojan Zarić je specijalista interne medicine i subspecijalista onkologije, docent na Katedri za internu medicinu, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Zaposlen je u Institutu za plućne bolesti Vojvodine gde radi kao rukovodilac je Centra za klinička istraživanja i Odseka za dijagnostiku i terapiju karcinoma bronha. Doc. dr. Bojan Zarić Zarić je autor velikog broja naučnih radova iz oblati torakalne onkologije sa H-index-om 21 (WoS). Rukovodilac je i učesnik velikog broja multicentričnih randomizovanih kliničkih studija, nacionalnih i regionalnih naučnih projekata kao i projekata iz fondova Evropske Komisije FP7 odnosno EU Horizon 2020.


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh